Kritiky.cz > Recenze knih > My Little Pony: Sbírka pohádek

My Little Pony: Sbírka pohádek

mlp
mlp
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vaše děti milu­jí pří­běhy léta­jí­cích a všu­dypří­tom­ných roz­to­mi­lých hrdi­nů v podo­bě „My Little Pony“? Tak to by vám zce­la urči­tě nemě­la v kni­hov­nič­ce chy­bět tato úžas­ná kni­ha pod názvem „My Little Pony - Sbírka pohá­dek“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o.

Sbírka pohá­dek je sesta­ve­ná na moti­vy stej­no­jmen­né­ho pohád­ko­vé­ho seri­á­lu „My Little Pony“ a vyprá­ví pět krát­kých pohád­ko­vých pří­bě­hů, v kte­rých se může­te sezná­mit s jed­not­li­vý­mi koní­ky jako jsou např. Spike, Twilight, Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack, Apple Bloom.

Na vlast­ní kůži se pře­svěd­čí­te, že ač je kaž­dý koník úpl­ně jiný, přec všich­ni vždy a za kaž­dé situ­a­ce sto­jí spo­lu pohro­ma­dě a tvo­ří jed­nu obrov­skou rodi­nu. A když už někdo na té své život­ní ces­tě malin­ko klo­pýt­ne a uklouz­ne, jsou to prá­vě oni, co tu jsou, podr­ží a uká­ží kudy zno­va jít!

Ať už tak nebo onak, pomo­cí pří­bě­hů o poní­cích se děti rych­le pono­ří do jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích svých oblí­be­ných hrdi­nů a uži­jí si spous­tu spo­leč­né zába­vy, a navíc si i odne­sou uži­teč­né rady a pona­u­če­ní do své­ho kaž­do­den­ní­ho běž­né­ho živo­ta.

Děti se můžou těšit na těch­to pět úžas­ných pří­bě­hů a sil­ných mou­d­er do živo­ta:

Ukaž, co v sobě máš. Umění odpouš­tět. Každý by měl být za kaž­dé situ­a­ce sám sebou a nesna­žit se být někým jiným!

Rozdivočelé bab­či. Nikdy niko­ho nesuď pod­le oba­lu, budeš mile pře­kva­pen, co se skrý­vá pod pozlát­kem!

Rodičovská mapa. Rodiče nejsou jenom rodi­če, ale záro­veň i dob­ří přá­te­lé, kte­ří tu pro tebe jsou za kaž­dé situ­a­ce!

Jako Fonifouk: Pokud tě něco dělá šťast­ným, je úpl­ně jed­no, jak dob­rý nebo špat­ný v tom jsi!

Rozchodit roz­chod: Milovaní lidé zůstá­va­jí v našich srd­cích navždyc­ky, i když ode­jdou! A nako­nec se všech­no a všech­ny zmat­ky vyjas­ní....

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je jed­no­du­chý, nijak slo­ži­tý text boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze. Sbírku pohá­dek vře­le dopo­ru­ču­je­me. Přejeme pří­jem­né počte­níč­ko! 

 • My Little Pony: Sbírka pohá­dek
 • Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. v roce 2019
 • Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Petra Vichrová
 • První vydá­ní
 • ISBN 978-780-252-4523-1

Foto: EGMONT ČR, s.r.o. & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
 • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
 • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
 • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
 • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
 • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
 • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
 • Ponořte se do světa Assassin's Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí25. dubna 2024 Ponořte se do světa Assassin's Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí Ubisoft s hrdostí oznamuje, že je k dispozici bezplatná zkušební verze hry Assassin's Creed® Mirage! Vstupte do světa devátého století Bagdádu a zažijte na vlastní kůži příběh Basima Ibn […] Posted in Novinky ze světa her
 • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78676 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71918 KB. | 22.07.2024 - 15:24:46