Kritiky.cz >

CD Projekt se stal terčem kybernetického útoku. Hackeři...

CD Projekt se stal ter­čem kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku. Hackeři odci­zi­li zdro­jo­vé kódy her Cyberpunk 2077, Gwent a Zaklínač 3 včet­ně jeho chys­ta­né next-gen ver­ze. Read more »

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na první DLC pro...

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na prv­ní DLC pro Cyberpunk 2077. Bezplatný doda­tek bude zdar­ma, a vyjde už ze začát­ku příští­ho roku. Read more »

Hotfix 1.05 pro Cyberpunk 2077 je po konzolích nyní dostupný...

Hotfix 1.05 pro Cyberpunk 2077 je po kon­zo­lích nyní dostup­ný také na PC. Read more »

Sony odstranila problémový Cyberpunk 2077 z PS Store a...

Sony odstra­ni­la pro­blé­mo­vý Cyberpunk 2077 z PS Store a zájem­cům vrá­tí pení­ze. CD Projekt Red nyní pra­cu­je na aktu­a­li­za­ci, kte­rá opra­ví nej­vět­ší chy­by ve hře, aby Sony moh­la Cyberpunk 2077 do své­ho... Read more »

Cyberpunk 2077 spojil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po...

Cyberpunk 2077 spo­jil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po vydá­ní obje­vi­ly nové mise, Cyberpunk 2077 lore a nové in-game vyba­ve­ní v rám­ci kola­bo­ra­ce. Read more »

CD Projekt Red se omluvil za kvalitu své hry na konzolích PS4...

CD Projekt Red se omlu­vil za kva­li­tu své hry na kon­zo­lích PS4 a Xbox One a sli­bu­je dvě vel­ké aktu­a­li­za­ce, kte­ré vyjdou po Vánocích. Polská spo­leč­nost se při­tom před vydá­ním necha­la sly­šet,... Read more »

CD Projekt Red potvrzuje, že na next-gen aktualizaci pro...

CD Projekt Red potvr­zu­je, že na next-gen aktu­a­li­za­ci pro Cyberpunk 2077 nebu­de­me čekat dlou­ho. Read more »

DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo představit až po vydání...

DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo před­sta­vit až po vydá­ní základ­ní hry. Read more »

Je váš stroj připraven? Cyberpunk 2077 má nové HW...

Je váš stroj při­pra­ven? Cyberpunk 2077 má nové HW poža­dav­ky. Read more »

Podívejte se na velkoplošný banner pro Cyberpunk 2077 na...

Podívejte se na vel­ko­ploš­ný ban­ner pro Cyberpunk 2077 na slav­ném Times Square za $2,5m (55 959 942 Kč) Read more »

Polský horor The Medium se odkládá z 10. prosince na 28....

Polský horor The Medium se odklá­dá z 10. pro­sin­ce na 28. led­na 2021. Polský Bloober Team tak uči­nil v návaz­nos­ti na to, že CD Projekt pře­su­nul svůj Cyberpunk 2077 z 28. lis­to­pa­du na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho... Read more »

Nový screenshot ze Cyberpunk 2077 představuje sportovní vůz

Nový scre­en­shot ze Cyberpunk 2077 před­sta­vu­je spor­tov­ní vůz Read more »

Podívejte se na tři nejlepší cosplaye na Cyberpunk 2077

Podívejte se na tři nej­lep­ší cospla­ye na Cyberpunk 2077 Read more »

Pokud si předobjednáte Cyberpunk 2077 v obchodě GOG, tak...

Pokud si předob­jed­ná­te Cyberpunk 2077 v obcho­dě GOG, tak zís­ká­te exklu­ziv­ní 50stránkový digi­tál­ní komiks Cyberpunk 2077: Big City Dreams. Ten pojed­ná­vá o dvou mrcho­žrou­tech - Tash a Mirek, kte­ří v Night City kra­dou... Read more »

BTS k nahrávání zvuků vozidel v Cyberpunk 2077

BTS k nahrá­vá­ní zvu­ků vozi­del v Cyberpunk 2077 Read more »

V Cyberpunk 2077 budete řídit vozidla všeho druhu

V Cyberpunk 2077 bude­te řídit vozi­dla vše­ho dru­hu Read more »

Čtyři hromady obrovské hromady scénáře k Cyberpunk 2077

Čtyři hro­ma­dy obrov­ské hro­ma­dy scé­ná­ře k Cyberpunk 2077 Read more »

Čtvrté Night City Wire ukáže vozidla v Cyberpunk 2077....

Čtvrté Night City Wire uká­že vozi­dla v Cyberpunk 2077. Prezentace začne 15. 10. v 18:00, ozná­mil CD Projekt RED. Read more »

Adidas představil limitované tenisky Adidas x9000l4 Boost v...

Adidas před­sta­vil limi­to­va­né tenis­ky Adidas x9000l4 Boost v kola­bo­ra­ci Cyberpunk 2077. Cenu a datum zahá­je­ní pro­de­je bychom se měli dozvě­dět už brzy. Read more »

CD Projekt Red oznámí požadavky pro hraní Cyberpunk 2077 ve...

CD Projekt Red ozná­mí poža­dav­ky pro hra­ní Cyberpunk 2077 ve 4K pár dní před vydá­ním Read more »

Night City v Cyberpunk 2077 je město bohatých a chudých

Night City v Cyberpunk 2077 je měs­to boha­tých a chudých Read more »

Nový Cyberpunk 2077 artwork ukazuje pustinu Badlands, kde...

Nový Cyberpunk 2077 artwork uka­zu­je pus­ti­nu Badlands, kde žijí Nomádi Read more »

Fiskální výsledky společnosti CD Projekt přinesly nové...

Fiskální výsled­ky spo­leč­nos­ti CD Projekt při­nes­ly nové infor­ma­ce. Jednak, spo­leč­nos­ti se v minu­lém čtvrt­le­tí veli­ce daři­lo, mezi­roč­ně si polep­ši­la o 70%. Hojně se pro­dá­val Zaklínač 3, hlav­ně port na Nintendo Switch... Read more »

Rockstar Energy Drink spustil v USA promo akci na Cyberpunk 2077

Rockstar Energy Drink spus­til v USA pro­mo akci na Cyberpunk 2077 Read more »

Nejoceňovanější hrou na Gamescom Awards se stal Cyberpunk...

Nejoceňovanější hrou na Gamescom Awards se stal Cyberpunk 2077 Read more »

RTX trailer na Cyberpunk 2077

RTX trai­ler na Cyberpunk 2077 Read more »

V Cyberpunk 2077 nebudou chybět ani novinové stánky

V Cyberpunk 2077 nebu­dou chy­bět ani novi­no­vé stán­ky Read more »
Stránka načtena za 3,69630 s | počet dotazů: 241 | paměť: 48862 KB. | 02.12.2023 - 00:44:17