Kritiky.cz >

Asi to ukončím - Poklidný výlet jednoho páru nabere nečekaný obrat a promění se ve strašlivou cestu.

Charlie Kaufman jako sce­náris­ta sto­jí za fil­mem Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li, kte­rý pro mně před­sta­vu­je film s jed­ním z nej­lep­ších scé­ná­řů všech dob a na dal­ší tvor­bu Charlieho Kaufmana jsem se pro­to... Read more »

Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas

Pakliže ujíž­dí­te na záku­li­sí tele­viz­ních sta­nic či ame­ric­ké poli­ti­ce, je nový seri­ál tele­vi­ze Showtime The Loudest Voice stvo­řen pří­mo pro vás. Tato mini­sé­rie v sed­mi kapi­to­lách vyprá­ví pří­běh ego­ma­ni­aka Rogera Ailese,... Read more »

Herečka Amy Adams, pohlcující atmosféra amerického maloměsta a skvělý soundtrack dělají z Ostrých předmětů jeden z nejlepších seriálů roku

Pokud jste si letos v létě tře­bas nemoh­li dovo­lit vyces­to­vat do vzdá­le­něj­ších kon­čin naše­ho širé­ho svě­ta, pak posta­či­lo nala­dit si záso­bár­nu kva­lit­ních seri­á­lo­vých kous­ků s názvem HBO. Její prázd­ni­no­vá novin­ka Ostré... Read more »
Stránka načtena za 3,03712 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47611 KB. | 25.04.2024 - 07:39:16