Kritiky.cz >

Zjištění, Rozvoj a Uplatnění Vloh: Naučte se řídit svůj osud

V dneš­ní době se setká­vá­me s alar­mu­jí­cím fak­tem, že mno­ho lidí nachá­zí uplat­ně­ní mimo obor, kte­rý stu­do­va­li. To vytvá­ří nepří­z­ni­vou situ­a­ci nejen pro jed­not­liv­ce, ale i pro spo­leč­nost jako celek. Není... Read more »
Stránka načtena za 2,16957 s | počet dotazů: 172 | paměť: 46664 KB. | 16.06.2024 - 04:18:32