Kritiky.cz >

Umučení Krista: Film, který nezůstane nezpozorován

Nejkontroverznější z fil­mů posled­ních let? Je zají­ma­vé, že nej­vět­ší dis­ku­ze vždy pro­puk­ne oko­lo fil­mu s nábo­žen­skou téma­ti­kou, není to popr­vé ani napo­sle­dy. Je vidět, že i ve víře panu­je politika...Film zachy­cu­je posled­ních... Read more »

Umučení Krista: Brutální zobrazení víry nebo krvavý krvák na rádoby vznešené téma?

Přemýšlím, o co vlast­ně Melu Gibsonovi v tomhle fil­mu šlo. Věřící urči­tě vědí, jak Ježíš trpěl, tak­že nepo­tře­bu­jí pro své pro­zře­ní tenhle film. A ate­is­ta? Ateista musí být sadis­tic­ky zamě­ře­ná oso­ba, aby... Read more »

Jude Law o své roli ve filmu Talentovaný pan Ripley: Cesta k Dickiemu Greenleafovi a ceně slávy

Jude Law o své roli ve fil­mu Talentovaný pan Ripley (1999): „Řekl jsem (reži­sé­ro­vi) Anthonymu (Minghellovi), že pokud budu hrát Dickieho Greenleafa, chci kaž­dý večer jíst v nej­lep­ších restau­ra­cích a pít nej­lep­ší... Read more »

Talentovaný pan Ripley

Talentovaný pan Ripley je ame­ric­ký psy­cho­lo­gic­ký thriller z roku 1999, kte­rý nato­čil Anthony Minghella pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlav­ní roli Toma Ripleyho se před­sta­vil Matt Damon, ve... Read more »
Stránka načtena za 2,90228 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47878 KB. | 24.04.2024 - 14:06:08