Kritiky.cz >

John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90%

Americký akč­ní thriller John Wick 3nava­zu­je na mís­tě, kde před­cho­zí John Wick 2 skon­čil – titul­ní hrdi­na (Keanu Reeves) poru­šil pra­vi­dla hote­lu Continental, tak­že je na jeho hla­vu vypsa­ná... Read more »

Avengers: Endgame – Recenze – 90%

Film Avengers: Endgame pří­mo nava­zu­je na udá­los­ti ze sním­ku Avengers: Infinity War a záro­veň slou­ží jako zavr­še­ní vel­ko­le­pé ságy tvo­ře­né dva­a­dva­ce­ti fil­my, kte­ré si stu­dio Marvel vypipla­lo během posled­ních jede­nác­ti... Read more »

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej,... Read more »
Stránka načtena za 11,25335 s | počet dotazů: 8061 | paměť: 51623 KB. | 19.05.2024 - 06:27:52