Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Underworld

Underworld

Image16
Image16
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se může stát, když se mezi vál­ku mezi upí­ry a lyka­ny (vlkodla­ky) dosta­ne člo­věk, kte­rý má cen­nou krev.

Za dáv­ných časů, v před­mi­nu­lém sto­le­tí kdy­si žil jaký­si hra­bě Drákula, kte­rý vysá­val svo­je obě­ti do mrtě, vysá­val z nich krev a žil z v rakvi… A jeho z mož­ných pří­buz­ných je i upír­ka Selene, kte­rá nosí kože­ný oble­ček a je moc sexy. Tato mla­dič­ká dív­ka, je sice otáz­kou, kolik je doo­prav­dy její vlast­ní věk, boju­je s lyka­ny (vlkodla­ky), už posled­ních pár sto­vek let. Její boj není mar­ný, mno­ho vlkodla­ků bylo zabi­to. Ale i mno­ho upí­rů bylo zabi­to vlkodla­ky. Ale o tom ten pří­běh není. V zrov­na v tuhle dobu, o kte­ré je ten­to film, se našel člo­věk - Michael, kte­rý má tak vzác­nou krev, že po něm vlkod­la­ci i upí­ři tou­ží. Protože pro­střed­nic­tvím jeho gene­ti­ky lze vytvo­řit kom­bi­na­ci upí­ra a vlkodla­ka, kte­rý je nezni­či­tel­ný.

Je to ale hlav­ně i pří­běh o lás­ce kdy se upír­ka Selena zami­lu­je do toho člo­vě­ka. Náš milý člo­věk je kous­nut vlkodla­kem, a už tady máme pří­běh jako od Shakespeara. O zni­če­né a nešťast­né lás­ce, o pro­klí­ná­ní, osu­dech, a nezbyt­ných kro­cích, co je tře­na udě­lat, aby lid­ský, upí­ří, ale i vlkod­la­čí druh pře­žil.

Underworld je prv­ním režij­ním i z čás­ti scé­náris­tic­kým poči­nem Lena Wisemana, kte­rý se vrhl do fil­mo­vé bran­že, aby se jako mno­ha slav­ných i neslav­ných auto­rů pro­sla­vil. A tak si vybral z Matrixů, z Bladeů a z komi­ko­vých fil­mů to nej­lep­ší, co se mu hodí. Jako už kla­sic­ký bullet time, zpo­ma­le­ní, tak pou­žil i zna­me­ni­té kože­né obleč­ky hodí­cí se na žen­ské tělo, late­xo­vé mas­ky a akci.

Pro úlo­hu Seleny byla obsa­ze­na hereč­ka Kate Beckinsale, kte­rá se pro­sla­vi­la jako sestřič­ka ve fil­mu Pearl Harbor., od kte­ré se oče­ká­vá, že bude hez­ky vrtět zad­kem v kože­ném obleč­ku, a občas něko­ho poza­bí­jí. A to se jí daří. Další posta­vou je Lucian, kte­rý byl obsa­zen Michaelem Sheenem, kte­rý v tom­to fil­mu je nej­lep­ším her­cem. Dále v dal­ších úlo­hách jsou Scott Speedman, Bill Nighy, Shane Brolly, Robby Gee, Erwin Leder, Wentworth Miller, Sophia Myles a dal­ší, kte­ří už pou­ze hra­jí tako­vý zby­tek upí­řích a vlkod­la­čích postav, kte­ří slou­ží k tomu, být co nejdří­ve a co nej­lé­pe být zabi­ti. Buďto kul­kou, sukem a vším mož­ným, čím se dá vyvraž­dit čle­ny rodu.

A co tak k fil­mu? No pros­tě oče­ká­val jsem něco podob­né­ho jako byl Blade, ale bohu­žel Underworld je pou­ze sla­bý odvar s jed­no­du­chým pří­bě­hem, s posta­va­mi, kte­ří nema­jí co hrát a pou­ze se akč­ně masa­kru­jí.


Podívejte se na hodnocení Underworld na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05974 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72169 KB. | 19.04.2024 - 19:07:02