Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%

Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%

Zpivej vizual Ash
Zpivej vizual Ash
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ředitel divadla Buster Moon se svojí věrnou sekretářkou Crawlyovou
Ředitel diva­dla Buster Moon se svo­jí věr­nou sekre­tář­kou Crawlyovou.

Producent Chris Meledandri, v jehož hla­vě se zro­di­li geni­ál­ní Mimoni, a reži­sér Garth Jennings se sho­du­jí, že tenhle pří­běh vzni­kl i díky jejich posed­los­ti hud­bou. Film je napě­cho­va­ný muzi­kou, zazní v něm přes šede­sát hitů, včet­ně těch, kte­ré prá­vě teď oku­pu­jí před­ní mís­ta hit­pa­rád.

Podnikavý koa­lí chla­pík jmé­nem Buster Moon má posled­ní šan­ci zachrá­nit diva­dlo, kte­ré zdě­dil po svém otci. Všechno vsa­dí na jed­nu kar­tu, na vel­ko­le­pou talen­to­vou pěvec­kou sou­těž, jakou svět ješ­tě nevi­děl. A stej­ně jako je pes­t­ré slo­že­ní zví­ře­cích sou­tě­ží­cích, je pes­t­rý jejich reper­toár, kte­rý se rozpí­ná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného živo­ta maz­líč­ků se ten­to­krát vyda­li dobý­vat kina s pří­bě­hem, kte­rý vám pohla­dí nejen duši, ale i uši.

Buster s dikobrazí rockerkou Ash.
Buster s dikob­ra­zí rocker­kou Ash.

Možná by ta Busterova talen­to­vá show neby­la tak vel­ko­le­pá, kdy­by se jeho věr­ná sekre­tář­ka sleč­na Crawlyová (cha­me­le­ón­ka s vel­mi nepo­sed­ný­ma oči­ma) nesplet­la ve výši finanč­ní odmě­ny pro vítě­ze na letá­cích, jimiž pak zapla­vi­la měs­to. A tak se v den sou­tě­že před Busterovým diva­dlem dlou­ho před jejím zahá­je­ním vytvo­ří dlou­ha­tán­ský had sníl­ků, kte­ří věří ve vítěz­ství. Mezi nimi čeka­jí i oči­vid­né talen­ty, jimž ve hvězd­né kari­é­ře dosud brá­nil osud. V pří­pa­dě opi­čá­ka Johnnyho má podo­bu jeho otce, pro­slu­lé­ho gan­gs­te­ra, kte­rý synův zpěv neu­zná­vá, pro­to­že ban­ka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak zaměst­na­ná řádě­ním svých malých pra­sá­tek, že si může zpí­vat maxi­mál­ně v kuchy­ni u dře­zu, a hla­so­vě doko­na­lá slo­ni­ce Mína ze sebe před lid­mi nedo­ká­že vydat ani hlá­sek.

Animovaná kome­die z pro­stře­dí pěvec­ké sou­tě­že, kde se obje­ví něko­lik pěvec­kých talen­tů a zazní něko­lik zná­mých hitů se mi líbíl.  Jednoduchý pří­běh o skry­tých talen­tech mě poba­vil a roze­smál, at“ už vtip­ný­ma scén­ka­mi ze živo­ta pra­se­čí rodin­ky či sekretářkou- cha­me­le­on­kou s vypa­dá­va­jí­cím okem až po opi­čá­ka, kte­rý omy­lem pošle otce do basy. Děj byl zábav­ný a vtip­ný a plný neo­če­ká­va­ných humor­ných scén. Film Zpívej je pro mě tím typic­kým nená­roč­ným Vánočním fil­mem pro rodi­če s dět­mi.

Zpívající podvodník Mike.
Zpívající pod­vod­ník Mike.

Přístupnost: pro všech­ny

Žánr: ani­mo­va­ná kome­die

Verze: čes­ký dabing (2D a 3D)

Distribuce : CinemArt

Stopáž: 110 min

Režie: Garth Jenings

Scénář: Garth Jennings

Hudba: Joby Talbot

Hrají (hla­sy): Libor Bouček, Ewa Farna, Jan Maxián, Michal Holán, Sandra Pogodová


Podívejte se na hodnocení na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19854 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72125 KB. | 25.04.2024 - 16:53:42