Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu

Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu

v26896 more
v26896 more
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta pod hla­di­nou vás vez­me geni­ál­ní reži­sér Jean-Jacques Mantello, kte­rý má za sebou napří­klad sním­ky Delfíni a velry­by 3D: tulá­ci oce­á­nů, či Žraloci 3D. Lidem pre­zen­tu­je pří­ro­du jako poklad, o kte­rý se muse­jí sta­rat. V pří­bě­hu se vcí­tí­te do žel­vy, kte­rá putu­je pře­krás­ným oce­á­nem do své­ho rodiš­tě. Při své plav­bě nará­ží na pro­blémy se zne­čiš­tě­ním vody, nebo na nástra­hy v podo­bě toxic­ké­ho odpa­du, kte­rý vypouš­tí do moře člo­věk. Snímek je nato­lik pou­ta­vý, že vám po hodi­ně a kou­sek bude chy­bět tak­to úchvat­ný svět a bude­te chtít pokra­čo­vá­ní. 3D tech­no­lo­gie je napros­to doko­na­lá a vypíchl bych ji do nej­vyš­ších výšin.

Ať už pro vaše děti, nebo pro svo­je potě­še­ní jis­tě ten­to kou­sek nemiň­te v kinech, pro­to­že by to byla ško­da. Snad bude tako­vých­to sním­ku při­bý­vat, pro­to­že lidé by se měli zají­mat o svou pla­ne­tu a učit děti šetr­nos­ti k naše­mu pří­rod­ní­mu bohat­ství. Možná to jsou jen klišé řeči, ale jak jinak chce­te, aby pří­ro­da vydr­že­la nezmě­ně­na i pro naše děti, či dal­ší gene­ra­ce?!

Jean-Jacques Mantello se nechal sly­šet, že příští rok při­pra­vu­je dal­ší doku­men­tár­ní cyk­lus, kte­rý bude v kinech nej­poz­dě­ji kon­cem roku 2012. Prý se máme na co těšit a oprav­du se těší­me. Snad to bude stát za to, jako Velké pod­moř­ské dob­ro­druž­ství 3D!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Podívejte se na hodnocení Velké podmořské dobrodružství 3D na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94742 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72219 KB. | 18.05.2024 - 04:51:16