Kritiky.cz > Recenze knih > Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 %

Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 %

vsechno si pamatuju duze
vsechno si pamatuju duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato audi­ok­ni­ha spa­dá do kate­go­rie her­ci a jejich zábav­né his­tor­ky ze živo­ta. Hlavním vypra­vě­čem je herec­ká legen­da – Otakar Brousek star­ší. Zpovídají ho jeho dvě děti – popu­lár­ní her­ci Otakar Brousek mlad­ší a Jaroslava Brousková, při­čemž nechy­bí ani man­žel­ka – Luka Rubaničová. Ve svých vzpo­mín­kách mlu­ví o dět­ství a škol­ních začát­cích, pak také o prv­ní prá­ci v továr­ně. Přestože jeho děti zna­jí tyhle zážit­ky, tak o někte­rých ani ješ­tě nevě­dě­li.

Posléze také mlu­ví o tom, jak se vlast­ně dostal k diva­dlu a koho potkal. Mimoto s nos­tal­gií poví­dá o Daně Medřické, kte­rá ho jako malé­ho hlí­dá­va­la a poz­dě­ji se prá­vě setka­li u diva­dla a byli kole­gy a přá­te­li. S tro­chou hoř­kos­ti se ohlí­ží na jejich posled­ní setká­ní, kdy Danu Medřickou roz­čí­li­li během před­sta­ve­ní stu­den­ti svým smí­chem a ona dru­hý den dosta­la infarkt, kte­ré­mu pod­leh­la – den před­tím se s ní herec­ký bard viděl napo­sle­dy.

Celá audi­ok­ni­ha je hod­ně zají­ma­vá. Vyprávění trvá tři hodi­ny a vůbec to není nud­né, to můžu nepo­kry­tě potvr­dit. Doporučuju k posle­chu, zce­la jis­tě. Jak mož­ná víte, tak Otakar Brousek star­ší zemřel v roce 2014, a kdo by si ho chtěl při­po­me­nout, tak může po zakou­pe­ní toho­to jedi­neč­né­ho cd. Je zde cel­kem 16 kapi­tol. Hudbou se podí­lel i dal­ší z Brousků – vnuk Ondřej.

Audioknihu věno­va­lo vyda­va­tel­ství Kanopa.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Žánr: auto­bi­o­gra­fie a bib­li­o­gra­fie
  • Vydavatel: Kanopa
  • Rok vydá­ní: 2013

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24206 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72220 KB. | 18.05.2024 - 17:29:19