Kritiky.cz > Recenze knih > Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze

Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze

klekner duze
klekner duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rudolf Klekner byl svým způ­so­bem inte­re­sant­ní oso­ba, a to v tom, že se stal paci­en­tem něko­li­ka psy­chi­at­ric­kých léče­ben. Jeho auten­tic­ké zážit­ky vyšly na audi­ok­ni­ze trva­jí­cí více než čty­ři a půl hodi­ny. Příběh začí­ná tím, že Rudolfa hle­dá jeho kama­rád ze škol­ních lavic Václav, když ho spat­ří na uli­ci. U něj doma mu však jeho mat­ka ozná­mí, že už rok neži­je. Prozradí mu, že Rudolf pro něj zane­chal kufr, ale neví, co v něm je.

Václav spat­ří v kuf­ru jeho zápis­ky a roz­hod­ne se je vyprá­vět. Jsou to růz­né, dá se říci fan­tasma­go­rie o jeho údaj­ných vyná­le­zech, filo­zo­fic­kých řečech o živo­tě, při­čemž nechy­bí mís­ty i vtip­né, avšak také dosti vul­gár­ní vzpo­mín­ky. Těžko říci, jest­li Rudolf Klekner trpěl oprav­du něja­kou dušev­ní poru­chou – hra­ni­ce mezi bláz­nov­stvím a geni­a­li­tou je někdy ten­čí než by se moh­lo něko­mu zdát.

Příběh na audi­ok­ni­ze vyprá­ví jeden člo­věk – herec Václav Knop. Říkám tomu medo­vý před­nes, pro kte­rý se vypla­tí toto cd zakou­pit a poslech­nout. Nevím, co si mám o pří­bě­hu mys­let. Popravdě řeče­no to není můj šálek čaje. Mě to bohu­žel neza­u­ja­lo, což je ško­da, vzhle­dem k inter­pre­to­vi. Obal cd je poměr­ně ponu­rý, ale to se dá pocho­pit, vzhle­dem k tomu, že se to ode­hrá­vá i v blá­zin­ci, lido­vě řeče­no. Hudba je doce­la divo­či­na, nevím, k čemu bych ji při­rov­na­la.

Tahle audi­ok­ni­ha se hodí pro člo­vě­ka, kte­rý má rád čer­ný humor. To já sice nejsem, ale urči­tě se najde někdo, kdo ho vyzná­vá a v tom pří­pa­dě bude audi­ok­ni­ha Klekner skvě­lá vol­ba.

Věnovalo vyda­va­tel­ství Kanopa.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Žánr: belet­rie
  • Interpret: Václav Knop
  • Vydavatel: Kanopa
  • Rok vydá­ní: 2013

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34772 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72024 KB. | 25.04.2024 - 12:33:53