Kritiky.cz > Recenze > Zbouchnutá

Zbouchnutá

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbouchnutá
04.10.2007

recen­ze

Přečteno: 74 krát

Ovšem ti, kdo na ní zaví­ta­jí, nebu­dou lito­vat. Ben (Seth Rogen, kte­ré­mu bys­te pět­a­dva­cet roz­hod­ně nehá­da­li) je pova­leč trá­ví­cí prak­tic­ky vše­chen vol­ný čas (jiný ani nemá) se sku­pin­kou podob­ně spo­le­čen­sky uzná­va­ných týp­ků.

Nepracuje, pří­liš o sebe nedbá a tak je s podi­vem, že se mu na jed­né lon­dýn­ské dis­ko­té­ce poda­ří na jed­nu noc sba­lit krás­nou Alison (Katherine Heigl – mož­ná zná­te ze seri­á­lu Chirurgové). Ta je jeho pra­vým opa­kem, vždyť na par­ket zaví­ta­la se svou sestrou u pří­le­ži­tos­ti oslav kari­ér­ní­ho vze­stu­pu. Společného mají snad jen to, že by ani jeden z nich nebyl vhod­ným kan­di­dá­tem na rodi­čov­ství. Po žha­vé noci se však Alison pro­bu­dí s koco­vi­nou v hla­vě a nevy­spor­to­va­ným chla­pem v poste­li. K zavr­že­ní úvah o mož­ném pokra­čo­vá­ní nové­ho vzta­hu posta­čí Alison jedi­ná spo­leč­ně strá­ve­ná sní­da­ně s tím­to indi­vi­du­em.

Neuběhne však ani měsíc a Alison zve Bena neče­ka­ně na dal­ší schůzku. Provázen uzna­lým poplá­cá­vá­ním svých kum­pá­nů se na ran­de dosta­ví ve skvě­lé nála­dě, kte­rou mu ovšem zka­zí zjiš­tě­ní, že sexu­ál­ní rado­ván­ky nezů­sta­ly bez násled­ku. Následuje onen obhroub­lý roz­ho­vor z trai­le­ru, po němž se však roz­je­de solid­ní záplet­ka plná čer­né­ho humo­ru. Alison si totiž chce dítě nechat a Ben není pro­ti, nao­pak – sna­ží se s nastá­va­jí­cí mamin­kou zapo­čít korekt­ní part­ner­ský vztah. Rádci v zapekli­té situ­a­ci se obě­ma sta­nou Alisonina sest­ra (Leslie Mann) a její man­žel (Paul Rudd), kte­ří mají ovšem dost pro­blé­mů se svým vlast­ním vzta­hem.

Nesmíme ovšem vyne­chat ani Benovu par­tu, kte­rá poba­ví svou zhu­le­nos­tí, bláz­ni­vý­mi nápa­dy a nezá­vaz­ným sexem. Tam si při­jdou na své zejmé­na puber­ťá­ci, zatím­co star­ší gene­ra­ci dopo­ru­ču­ju vychut­nat si man­žel­ské pro­blémy Leslie a Paula. Všichni spo­leč­ně pak sle­du­jí osu­dy ústřed­ní­ho páru, kte­rý svůj vztah začal z opač­né­ho kon­ce než je obvyk­lé (ale­spoň dou­fám) – napřed spo­lu čeka­jí dítě, a pak jdou tepr­ve do kina.
Verdikt: Komedie plná vul­gár­ních výra­zů a skvě­lé­ho humo­ru. Navíc se jed­ná o kome­dii USA, tak­že až zas bude­te tuhle zná­mou sor­tu fil­mů kri­ti­zo­vat, Zbouchnutou zmiň­te jako výjim­ku potvr­zu­jí­cí pra­vi­dlo.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.5 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99269 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71863 KB. | 25.02.2024 - 22:48:45