Kritiky.cz > Recenze knih > Destrukční deník - Keri Smith - 90%

Destrukční deník - Keri Smith - 90%

1f7926c250 102467305 o2
1f7926c250 102467305 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Teda, Keri Smithová ma dosta­la.

Poviem vám, bola som z tej jej kni­hy pori­a­d­ne vedľa. To máte tak – je veľa kníh, takých páči­vých a dob­re čita­teľ­ných. Máte ich v ruke, pri ich číta­ní si pri­ky­vu­je­te súhlas­ne – „áno, iste, áno, prav­da­že, áno, tak to je...“  Ibaže to má jedinú chy­bu, zostá­va­te pri nich stá­le sami sebou v tej svo­jej pôvod­nej koži, stá­le rov­nakí, pre­to­že tie kni­hy vám nedá­vajú šan­cu vykro­čiť ďalej, posun­úť sa dopre­du.

O kni­he Keri Smithovej však toto roz­hod­ne nepla­tí.

Kniha má pod­nad­pis  „Tvoriť zna­me­ná ničiť“ – a ja som ho napl­no pocho­pi­la, až keď som si celú kni­hu pre­šla. Áno, pre­šla, nie pre­čí­ta­la, pre­to­že túto kni­hu roz­hod­ne čítať nemô­že­te.

Možno, keby ste túto kni­hu vza­li do ruky niekde v kníh­ku­pec­tve, tak vás na prvý pohľad neza­ujme. Tak ako mňa. Jej magič­no a múd­rosť obja­ví­te, až keď sa nao­zaj pus­tí­te ces­tou spo­lu­prá­ce s tou­to kni­hou, pre­to­že obsa­hu­je množ­stvo strán s jed­no­ve­to­vý­mi návod­mi. Je to nie­čo pre rebe­lov, pre ľudí, ktorí nera­di cho­dia vycho­de­ný­mi ces­tič­ka­mi a lis­tujú v kni­he posluš­ne strán­ku za strán­kou.

Je to ria­d­ny para­dox – naj­vi­ac nás nau­čí prá­ve to, čo nás neu­čí. Kniha neob­sa­hu­je žia­d­ne múd­re myšli­en­ky, žia­d­ne pouč­né infor­má­cie. A napriek tomu je našim veľ­kým uči­teľom.

Môžete ju otvo­riť na ľubo­voľ­nej strán­ke a spra­viť si sami pre seba úlo­hu, ktorú tam nájdete- a tie sú úpl­ne bláz­ni­vé. Niektoré z úloh sú filo­zo­fic­ké – „Zaznamenajte ako ply­nie čas..“,  ďal­šie úlo­hy sú emoč­né – „túto strán­ku popíš­te, keď bude­te nao­zaj hod­ne nah­ne­va­ní...“ . Podaktoré z úloh vyvo­lá­vajú smiech „vez­mi­te si túto kni­hu so sebou do sprchy“, iné pôso­bia náročne, aspoň pre mňa „vytrh­ni­te túto strán­ku a roz­tr­haj­te ju na pási­ky...“, „túto strán­ku skús­te zmra­ziť...“,  ale­bo „pokvap­kaj­te túto strán­ku nie­čím..“ ,

Naozaj mi bolo ľúto ničiť takú fajn kni­hu, inšpi­ra­tív­nu a zau­jí­ma­vú, tak som zvo­li­la náhrad­nú stra­té­giu – trha­la som na pási­ky či mra­zi­la list papie­ra, počmá­ra­la som ho, či pus­ti­la ako loď­ku dolu prúdom rie­ky... Užila som si s ňou kopec zába­vy – a veru sa k nej občas vrá­tim, keď zasa budem chcieť vykro­čiť k zmúdre­niu.

Pretože nezmúdrie­va­me na vycho­de­ných cestách, ale len na tých nových... A táto kni­ha je pome­no­va­ná nao­zaj výstiž­ne – je deštruk­ci­ou našich ste­re­o­ty­pov, odha­ľu­je nám ako náš taj­ný den­ník strán­ky na sebe, o kto­rých sme vede­li málo, ale­bo sme ich nechce­li vidieť...

A tak, ak chce­te siahnuť po nie­čom neo­by­čaj­nom, neo­by­čaj­ne zau­jí­ma­vom a pod­net­nom, teraz vie­te, po čom nati­ahnuť ruku...

  • Autor: Keri Smith
  • Žánr: non-fiction, kni­hy her a nápa­dů, design
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:08.12.2014

Kniha môže­te zak­úpiť na Albatrosmedia.czhttp://www.albatrosmedia.cz/destrukcni-denik.html.

titul­ný obrá­zok


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16587 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71966 KB. | 22.02.2024 - 03:13:07