Kritiky.cz > 2023 > Červen > 09

American Truck Simulator: Dynamické billboardy ve hře

Někteří z vás si mož­ná všimli, že se na her­ních bill­bo­ar­dech obje­vi­ly sku­teč­né, reál­né pro­střed­ky nábo­ro­vé kam­pa­ně ve hře American Truck Simulator od spo­leč­nos­ti Schneider National, jed­né z nej­vět­ších logis­tic­kých spo­leč­nos­tí... Read more »

Třetí sezóna seriálu „Nadace“, na Apple TV, se začíná natáčet v Praze

V Praze ofi­ci­ál­ně začí­ná natá­če­ní tře­tí série sci-fi seri­á­lu Nadace, kte­rý Apple TV natá­čí na moti­vy romá­nů Isaaca Asimova, a to od kon­ce květ­na. Natáčení seri­á­lu Nadace v České repub­li­ce by... Read more »

Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě

Jedna z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých horo­ro­vých bytos­tí vtrh­ne příští týden do jed­no­ho z nej­krás­něj­ších zám­ků České repub­li­ky, neboť do Zámecké jízdár­ny na úchvat­ném zám­ku v Hluboké nad Vltavou zaví­tá výsta­va H. R. Giger... Read more »

Čmuchalové - Epizoda 1

Vidět Box v akci na ulici bez pravidel proti početné převaze je SLAST! Akce je tu boží !! Záporák se taky povedl, ústřední dva sympaťáci slušně vyskillení frajeři, tohle... Read more »
Stránka načtena za 2,45907 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47069 KB. | 20.07.2024 - 21:42:06