Kritiky.cz > 2023 > Červen > 12

Natáčení filmu Interview s upírem na pražském Vyšehradě

Druhá řada seri­á­lu Interview s upí­rem od AMC se v uply­nu­lém měsí­ci natá­če­la na his­to­ric­kých mís­tech v Praze a ten­to týden se natá­če­ní pře­su­ne na dal­ší z nich: do his­to­ric­ké­ho kom­ple­xu Vyšehrad v Praze 2,... Read more »

Stromy- atlas pro všechny milovníky přírody

Stromy nás fas­ci­nu­jí už od začát­ku své­ho vzni­ku. Z malé­ho semín­ka může vyrůst oprav­du vel­ký strom. Stromy nám při­ná­še­jí mno­ho užit­ku, v lese může­me odpo­čí­vat. načer­pá­vat ener­gii, žije zde mno­ho zví­řat,... Read more »

Debug (2014)

Skupinka hac­ke­rů dosta­ne za úkol „vyčis­tit“ a zpro­voznit opuš­tě­nou vesmír­nou náklad­ní loď. Čeká zde však na ně nejed­no nemi­lé pře­kva­pe­ní a boj o pře­ži­tí… Šestice věz­ňů (hac­ke­rů) je vyslá­na na opuš­tě­nou vesmír­nou... Read more »
Stránka načtena za 2,89284 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47389 KB. | 23.07.2024 - 14:32:17