Kritiky.cz > 2023 > Červen > 29

Praktická moudrost tarotu

Hledáte způ­sob, jak se rych­le nau­čit vyklá­dat kar­ty sobě i dru­hým? Popovídat si s nimi? Nejlepším mož­ným řeše­ním jsou kar­ty, kde kro­mě obráz­ku máte i ve zkrat­ce uži­teč­ný text, kte­rý navo­dí atmo­sfé­ru,... Read more »
Stránka načtena za 2,93405 s | počet dotazů: 170 | paměť: 46864 KB. | 18.07.2024 - 17:33:16