Kritiky.cz > 2023 > Červen > 28

3 NEJ tipy: Vybíráme pánské pantofle pro letní sezónu.

Muži, shá­ní­te pořád­né pán­ské pan­tofle, ale žena vám odmít­la pomo­ci s výbě­rem? To neva­dí! Nehádejte se, zvlád­ne­me to pro ten­to­krát spo­leč­ně. Pojďme se podí­vat na 3 tipy, nebo zása­dy, pod­le kte­rých vybrat... Read more »

Ovládnutí demo režimu: Tipy a triky pro hraní hracích automatů bez skutečných peněz

Hrací auto­ma­ty jsou jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších zábav­ních her, kte­ré lze nalézt v onli­ne kasi­nech. Ať už jste nová­ček v této oblas­ti nebo zku­še­ný hráč, je demo režim ide­ál­ním způ­so­bem, jak se sezná­mit... Read more »

Známe nového Supermana: ikonické role se zhostí David Corenswet

Téměř před půl rokem ozná­mil nový šéf DC stu­di­os James Gunn část svých plá­nů pro budouc­nost fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho uni­ver­za DC. Hned prv­ním fil­mem v této nové fran­ší­ze pak má být... Read more »

Indiana Jones a nástroj osudu

Archeolog Indiana Jones (Harrison Ford) zaží­vá své posled­ní napí­na­vé dob­ro­druž­ství... Indiana Jones je legen­da. Málokterou iko­nic­kou posta­vu jde tak snad­no defi­no­vat jed­nou větou, nejen díky nesma­za­tel­né­mu kul­tov­ní­mu sta­tu­su původ­ní... Read more »

Nový český dabing seriálu Simpsonovi v roce 2023

Fanoušci oblí­be­né­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Simpsonovi se mohou těšit na nový čes­ký dabing, kte­rý se obje­ví v roce 2023. Českou ver­zi zná­mých postav ztvár­ní špič­ko­ví dabé­ři, kte­ří pro­půj­čí svůj hlas iko­nic­kým posta­vám.... Read more »
Stránka načtena za 2,96050 s | počet dotazů: 194 | paměť: 47675 KB. | 23.07.2024 - 14:22:36