Kritiky.cz > 2023 > Červen > 08

PayDay 2: akční kooperativní střílečka zdarma v Epic games

Pokud máte rádi akč­ní koo­pe­ra­tiv­ní stří­leč­ky, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšla zdar­ma v Epic games hra PayDay 2, kte­rá vás zave­de do svě­ta zlo­či­nu a lou­pe­ží. Společně se tře­mi... Read more »

Citadel: Amazonův špionský seriál se zbytečně představoval jako megahit režírovaný Bratry Rusoovými

Největší zkla­má­ní roku, nej­vět­ší Joke a pod­vrh! Amazon divá­ky lákal na jeden z nej­draž­ších seri­á­lů ( téměř 300 mili­ó­no­vý roz­po­čet) a na reži­sé­ry Bratry Rusoovy, tvůr­ce Avengers, tak­že divák se zkrát­ka mohl... Read more »

„Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého

„Marečku, podej­te mi pero!“ je jed­na z nej­slav­něj­ších a nej­vtip­něj­ších čes­kých fil­mo­vých kome­dií. Natočil ji v roce 1976 reži­sér Oldřich Lipský pod­le scé­ná­ře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Film vyprá­ví o sku­pi­ně dospě­lých děl­ní­ků,... Read more »

Výhody bezpečnostních kamer s vysokým rozlišením pro ochranu majetku a zvýšení pocitu bezpečí ve velkých městech

Kamerové sys­témy se sta­ly nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho živo­ta a při­ná­ší mno­ho výhod pro kon­t­ro­lu a zabez­pe­če­ní naše­ho majet­ku. Především ve vel­kých měs­tech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde je život... Read more »

Flowers 02

Pokračování depresivní schízy od choré mysli Phila Stevense. Flowers mám rád, jelikož jde o extrémně tíživou, depresivní, náročnou, němou a artovou podívanou, kde se příběh vykládá skrz symboly, obrazce... Read more »
Stránka načtena za 2,71440 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47377 KB. | 23.07.2024 - 00:36:51