Kritiky.cz > Speciály > Aladin - Obsah & O filmu

Aladin - Obsah & O filmu

Allad
Allad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

 

            Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny vel­ké věci. V jiné čás­ti měs­ta sní i sul­tá­no­va dce­ra prin­cez­na Jasmína (Naomi Scott) o odliš­ném živo­tě. Touží poznat život mimo palác a své­ho posta­ve­ní vyu­žít k tomu, aby oby­va­te­lům Agrabahu usnad­ni­la život. Její otec ji ale roz­maz­lu­je a její komor­ná Dalia (Nasim Pedrad) ji nespouš­tí z očí. Sultán (Navid Negahban) se jí sna­ží najít vhod­né­ho ženi­cha, zatím­co Džafar (Marwan Kenzari), jeho věr­ný a spo­leh­li­vý rád­ce a moc­ný kou­zel­ník není spo­ko­je­ný se sul­tá­no­vým pasiv­ním pří­stu­pem k budouc­nos­ti Agrabahu a pota­jí plá­nu­je se trů­nu zmoc­nit sám.

            Když prin­cez­na Jasmína navští­ví v přestro­je­ní za oby­čej­nou dív­ku tržiš­tě, při­spě­chá jí Aladin na pomoc a oka­mži­tě ho ohro­mí její krá­sa a odva­ha, aniž by měl sebe­men­ší tuše­ní o její sku­teč­né iden­ti­tě. Když se ji roz­hod­ne sle­do­vat při návra­tu do palá­ce, zaple­te se do Džafarova neka­lé­ho plá­nu, zís­ká kou­zel­nou lam­pu, původ­ně urče­nou pro Džafara, a neú­mysl­ně vyvo­lá dži­na (Will Smith), kte­rý se v lam­pě ukrý­vá. Mocný džin spl­ní Aladinovi jeho přá­ní stát se někým, koho by prin­cez­na Jasmína moh­la milo­vat a kdo by si doká­zal zís­kat sul­tá­no­vu pří­zeň: prin­cem Alim. Jak mezi dži­nem a Aladinem vzni­ká přá­tel­ství, zjiš­ťu­je i prin­cez­na Jasmína, že nedo­ká­že odo­lat Aladinovu šar­mu a spo­leč­ně se vydá­va­jí na nebez­peč­né a vzru­šu­jí­cí dob­ro­druž­ství, kte­ré pro­vě­ří jejich víru v sebe samot­né i jejich vzá­jem­nou lás­ku.

           


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Aladin

  • Aladin - Obsah & O filmu

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39259 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71911 KB. | 19.06.2024 - 18:23:51