Kritiky.cz > Recenze knih > Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

429 bg
429 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na trhu se obje­vi­la dal­ší detek­tiv­ka, kte­rá se na zad­ní stra­ně pře­ba­lu ozna­ču­je jako „Maják v moři thrille­rů“. Děj se ode­hrá­vá v sever­ském pro­stře­dí, pro­to čte­nář bude pln oče­ká­vá­ní, zda napl­ní oče­ká­vá­ní o dob­ré detek­tiv­ce.

Hlavním hrdi­nou je Thorkild Aske, kte­rý po třech letech opouš­tí věze­ní. Býval elit­ním poli­cis­tou, kte­rý vyslý­chal ostat­ní a najed­nou se při neho­dě, kdy řídil pod vli­vem omam­ných látek, dostal na dru­hou stra­nu. Nyní má šan­ci začít nový život, i když výčit­ky a boles­ti ho stá­le dopro­vá­zí, tudíž nemů­že na minu­lý život zapo­me­nout. Jeho minu­lost ho stá­le pro­ná­sle­du­je. Změna nasta­ne v oka­mži­ku, kdy je požá­dán, aby nale­zl ztra­ce­né­ho dospě­lé­ho syna, kte­rý se ztra­til na ost­ro­vě s majá­kem. Jeho smrt se na prv­ní pohled jeví jako nešťast­ná náho­da, ale najed­nou vyplou­va­jí na povrch dal­ší podiv­né věci, kte­ré neu­ka­zu­jí na běž­nou smrt.

Zprvu člo­věk tro­chu pře­mí­tá nad tím, proč by vlast­ně měl číst o býva­lém poli­cis­to­vi, kte­rý bere hro­ma­du práš­ků nejen na boles­ti, ale ješ­tě je v péči psy­chi­at­ra, pro­to­že ve věze­ní se poku­sil spáchat sebe­vraž­du? Ke vše­mu navíc se mu zje­vu­je jaká­si mrt­vá žena…

Až když Thorkild odje­de na ost­rov a začne pát­rat po zmi­ze­lém, postup­ně se do kni­hy začí­na­jí vkrá­dat názna­ky, že nic nebu­de tak, jak se na prv­ní pohled zdá a kni­ha začí­ná mít tro­chu napě­tí. Vše do urči­té míry posi­lu­je sku­teč­nost, že si čte­nář u hrdi­ny, kte­rý bere hro­ma­du práš­ku na bolest, anti­de­pre­si­va a dal­ší léky, nemů­že být jis­tý, zda to, co vní­má, je sku­teč­nost či jen výplod jeho fan­ta­zie, zvlášť když si práš­ky mnoh­dy dáv­ku­je dle sebe.

Detektivka je obo­ha­ce­na o psy­cho­lo­gic­kou linii, kte­rá se zamě­řu­je na poci­ty člo­vě­ka, kte­rý v jed­nom oka­mži­ku ztra­til napros­to vše, co pro něj bylo důle­ži­té – prá­ci, ženu, kte­rou milo­val, i svou čest.

Dalším kla­dem kníž­ky je roz­hod­ně rea­lis­tic­ké vykres­le­ní drs­né sever­ské pří­ro­dy a řádě­ní živlů, ze kte­rých člo­vě­kem pro­stu­pu­je pocit chla­du, tajem­ství, nepří­vě­ti­vos­ti.

Díky tomu, že hlav­ní posta­vě se zje­vu­je i duch zemře­lé, má kni­ha i něco z mystič­na.

V kni­ze se stří­da­jí zají­ma­vé pasá­že s mís­ty, kde děj tak nějak ply­ne bez vět­ších zlo­mů, napě­tí.

Již od začát­ku jsem měla pocit, že detek­tiv­ka je svým poje­tím tro­chu jiná, než býva­jí ostat­ní. Ale závěr mě vcel­ku zkla­mal. Autor děj roze­hrál dob­ře – zvo­lil rea­lis­tic­ký popis pří­ro­dy, psy­cho­lo­gic­kou son­du do duše člo­vě­ka i motiv tak tro­chu záhad­né­ho pro­stře­dí. Ale  když se člo­věk dozví před­cho­zí pří­běh hlav­ní posta­vy, říká si, jak může mít výčit­ky svě­do­mí vůči něko­mu, kdo ho ve sku­teč­nos­ti jen vyu­žil , koho v pod­sta­tě neznal a kdo jej nave­zl do vel­ké­ho prů­švi­hu?

Řekla bych, že konec kni­hy, včet­ně moti­vu vra­ha, jinak dob­ře poja­tou detek­tiv­ku vcel­ku zaz­dil.

Kniha moh­la být jakým­si „majá­kem mezi detek­tiv­ka­mi“, ale bohu­žel se tak nesta­lo.


Autor: Heine Bakkeid

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 336

Žánr: detek­tiv­ní román

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osudné svědectví26. února 2023 Osudné svědectví Máte-li rádi detektivku Eriku Fosterovou s jejími náladami a chutí do akce, pak si jistě nenechte ujít tuto knížku. Robert Bryndza posílá do světa další svou knihu, tentokrát opět s […] Posted in Recenze knih, Recenze, Krátké recenze
  • Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?1. listopadu 2020 Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah? V Helsinkách je nalezena mrtvá žena slavného spisovatele. Na vraždě je hodně zvláštní to, že sedí ve slavnostních černých šatech u stolu s děsivým šklebem a ještě chvíli před smrtí stihla […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […] Posted in Recenze knih
  • Novinky z filmového plátna: Francouzská komedie a sci-fi horor27. června 2024 Novinky z filmového plátna: Francouzská komedie a sci-fi horor Francouzská akční komedie a napínavý sci-fi horor přicházejí do kin. Ve filmu "Rychle a nemožně" (3 jours max) se policista Rayane vydává na nebezpečnou misi proti mexickému kartelu, aby […] Posted in Filmové premiéry
  • Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun25. dubna 2024 Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun V tuto sobotu večer se připravte na další vzrušující epizodu Superlovu, kde šest soutěžících se postaví k výzvě až do poslední chvíle, a to včetně nečekaných příběhů, které vás rozesmějí i […] Posted in Reality show
  • DOPIS Z MNICHOVA25. dubna 2024 DOPIS Z MNICHOVA Máte-li chuť si přečíst skvěle napsaný krimi román od trojnásobného držitele ceny za nejlepší švédskou detektivku od Hakana Nessera, určitě si nenechte ujít jeho knižní novinku Dopis z […] Posted in Recenze knih
  • Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení24. dubna 2024 Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení V 18. epizodě Survivor Česko & Slovensko, která se vysílá dnes večer na Voyo, se dozvíme, kdo tentokrát opustí ostrov. Minulá epizoda zanechala dozvuky na obou kmenech, Titánech a […] Posted in Reality show
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96799 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71758 KB. | 17.07.2024 - 18:27:22