Kritiky.cz > Recenze knih > Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Sumava2
Sumava2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Málokterá oblast naší země se pyš­ní tak krás­nou a divo­kou pří­ro­dou jako prá­vě Šumava. Pozorný návštěv­ník ví, že pří­ro­da kolem nás doká­že vyprá­vět pří­běhy. Stačí se jen zasta­vit a pozor­ně naslou­chat. Lucie Oudová ve své kni­ze Bejvávalo na Šumavě – pří­ro­da a lidé pro čte­ná­ře zazna­me­na­la prá­vě tako­vé pří­ho­dy, kte­ré úzce sou­vi­sí s kaž­do­roč­ním během pří­ro­dy a pozna­me­na­li oby­va­te­le ať už pozi­tiv­ně nebo nega­tiv­ně.

Po prv­ním díle kni­hy Bejvávalo na Šumavě – smut­no i vese­lo, kte­rý byl věno­ván spí­še oby­va­te­lům toho­to maleb­né­ho poho­ří, při­chá­zí autor­ka s vol­ným pokra­čo­vá­ním. Tentokrát se při svém pát­rá­ní v archi­vech zamě­ři­la spí­še na písem­nos­ti spja­té s cho­dem pří­ro­dy, poča­sí, rost­lin­stvo a zví­řec­tvo. V kni­ze opět najde­me čle­ně­ní na tři oddí­ly: Bylo – Nebylo, Kronika dní, Očitá svě­dec­tví. Jak už jed­not­li­vé názvy napo­ví­da­jí, prv­ní část kni­hy autor­ka věnu­je lido­vé slo­ves­nos­ti, kdy z dobo­vých zdro­jů pře­psa­la zázna­my míst­ních sbě­ra­te­lů folklo­ru. Najdeme zde spí­še pověs­ti a míst­ní báje pře­dá­va­né z gene­ra­ce na gene­ra­ci.

Druhá obsáh­lej­ší část před­sta­vu­je výňat­ky z dobo­vé­ho tis­ku a míst­ních kro­nik, tak jak byly pub­li­ko­vá­ny a zazna­me­ná­vá­ny. Jedná se o his­tor­ky úsměv­né, stej­ně jako o lid­ská neštěs­tí nebo zlo­či­ny. Ve tře­tí čás­ti čte­ná­ři najdou spí­še ději­ny nedáv­no minu­lé, tak jak je autor­ka sepsa­la pří­mo na zákla­dě vyprá­vě­ní žijí­cích pamět­ní­ků. Místy lze těž­ko uvě­řit, že se daná udá­lost oprav­du v reál­ném svě­tě ode­hrá­la.

Lucie Oudová kaž­dý jed­not­li­vý pří­spě­vek pub­li­ku­je včet­ně zdro­je a zane­chá­vá jej v původ­ní podo­bě včet­ně archaic­kých výra­zů, kte­ré tex­tům dodá­va­jí na auten­tič­nos­ti. Z celé kni­hy dýchá autor­či­na lás­ka k Šumavě, kte­rou se ráda tou­lá, aby sbí­ra­la dal­ší pří­spěv­ky a zacho­va­la je pro dal­ší gene­ra­ce. Nabízí se tak otáz­ka, zda se dočká­me i tře­tí­ho dílu a čemu se bude věno­vat ten­to­krát. Autorka si své věr­né čte­ná­ře našla už po vydá­ní prv­ní­ho dílu a urči­tě se nejed­ná jen o rodi­lé Šumaváky.

Název kni­hy               Bejvávalo na Šumavě – pří­ro­da a lidé

Autor                          Lucie Oudová

Nakladatelství            Pointa

Místo vydá­ní              Praha

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     1.

Počet stran                  112

ISBN/EAN                 978-80-7691-098-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo19. září 2023 Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo Většina z nás si pamatuje své prarodiče a jejich vyprávění o životě dávno minulém. Každá rodina má své příběhy, které se předávají z generace na generaci a postupně rostou a košatí do […] Posted in Recenze knih
  • Zbohatni nebo chcípni -17. listopadu 2008 Zbohatni nebo chcípni - Zbohatni nebo chcípni - Recenze 4.June.2007 Recenze Autor: Václav Bedřich […] Posted in Recenze
  • Horší než smrt [24%]14. září 2010 Horší než smrt [24%] http://www.csfd.cz/film/268367-horsi-nez-smrt/ V kinech SK: 10.06.2010 Na DVD od: 20.09.2010 Vytvořit remake, reimaginaci, reboot, sequel a prequel je dnes poměrně v módě, stejně jako […] Posted in Filmové recenze
  • Oscary 2015 - výsledky23. února 2015 Oscary 2015 - výsledky Film roku Birdman Režie Alejandro G. Iňárittu (Birdman) Herec v hlavní roli Eddie Redmayne (Teorie všeho) Herečka v hlavní roli Julianne Mooreová (Still Alice) Herec ve […] Posted in Články
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 %11. září 2016 Rudolf Lukeš, Michal Černík: Pes a jeho kamarádi, Želva a její kamarádi, Lev a jeho kamarádi, Tygr a jeho kamarádi - 90 % Obrázkové knížky ilustrátora Rudolfa Lukeše dobře znala generace dnešních šedesátníků. Bohužel, nenacházely je pod stromečkem české děti, populární byly hlavně ve Velké Británii, Německu, […] Posted in Recenze knih
  • #87 - Dellamorte Dellamore (1994)2. listopadu 2020 #87 - Dellamorte Dellamore (1994) "Dellamorte Dellamore" je filmem, který mě překvapil a zařadil jsem si ho mezi nejlepší komedie, které jsem zatím na poli hororu viděl. Hned vedle "Braindead" a filmu "Re-Animátor". […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #2076: Histronauti: Egyptské dobrodružství4. prosince 2019 #2076: Histronauti: Egyptské dobrodružství Histronauti: Egyptské dobrodružství (The Histronauts: An Egyptian Adventure)Vydalo nakladatelství Fragment v měkké vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "The […] Posted in Recenze komiksů
  • Monster High (1989)10. ledna 2017 Monster High (1989) Přišel, aby zničil planetu Zemi. Studenti jedné školy se však nehodlají vzdát bez boje... Montgomery Sterling High School vypadá na první pohled jako každá jiná. Nadržení […] Posted in Horory
  • Jukka Behm: Plyšáček - 70 %15. října 2023 Jukka Behm: Plyšáček - 70 % Emilii je patnáct a hrozně se na malém městě, kde s rodiči a bratrem žije, nudí. Jediná kamarádka je přelétavá a rodiče ji ignorují, takže se svěřuje své „smečce“ plyšáků. Pejskovi, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56991 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71527 KB. | 23.06.2024 - 11:16:10