Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.

Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.

Bobule
Bobule
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vykřesnutá jis­kra pře­sko­čí z vína do oka degusté­ra, kte­rý číši při­tisk­ne k ústům a nápoj, dosud pou­ze zra­ku a čichu laho­dí­cí, nyní pohla­dí i jeho chu­ťo­vé smys­ly…

Pokud vám tako­vý výjev způ­so­bu­je sbí­há­ní slin, pak věz­te že v tele­vi­zi bude nový čes­ký film z pro­stře­dí morav­ských vin­ných sklíp­ků, jehož hlav­ní ambi­cí je vás poba­vit.

Mým úko­lem je zase při­sou­dit fil­mu Bobule odpo­ví­da­jí­cí stu­peň kva­li­ty, asi jako onen degustér z úvo­du. Jako zku­še­ný „ochut­ná­vač“ fil­mů se neu­brá­ním poci­tu, že se mi na jazyk dere chuť vel­mi pově­do­má. Bobule jsou totiž, co do nos­né dějo­vé lin­ky, čes­kou kopií fil­mu Dobrý roč­ník. Nechci sahat panu reži­sé­ro­vi Tomáši Bařinovi do svě­do­mí, ale jeho ujiš­tě­ní na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, že podob­nost obou fil­mů je zce­la náhod­ná, mě pří­liš neu­spo­ko­ji­lo. Nu což ale, vždyť Amíci něco podob­né­ho pro­ved­li Svěrákovi s Pearl Harbourem, tak proč jim to teď nevrá­tit?

Věřím také, že porov­ná­vá­ní s Ridleyem Scottem panu reži­sé­ru pod nos pří­liš nepů­jde, stej­ně jako ostat­ním her­cům se zahra­nič­ní­mi celebri­ta­mi. A to přes­to, že výko­ny Kryštofa Hádka, Terezy Voříškové nejsou špat­né. Ale už dost neplod­né kom­pa­ra­tis­ti­ky, ke kte­ré jsem se radě­ji neměl vůbec uchy­lo­vat. Pojďme se radě­ji na film podí­vat neza­ka­le­ný­ma oči­ma a mož­ná se nám v něm poda­ří uvi­dět mís­ty zábav­nou let­ní kome­dii, kte­rá v zápla­vě čes­kých fil­mů před­sta­vu­je pří­jem­ný ost­růvek.

Film je z pro­stře­dí Moravy, tudíž obsa­hu­je bez­po­čet nará­žek na pra­žá­ky, ovšem ani ven­ko­va­né nezů­sta­nou ušet­ře­ni, neboť jejich „vidlác­ký“ způ­sob živo­ta k fórům pří­mo vybí­zí. Druhou věcí, kte­rou je potře­ba vypích­nout je inspi­ra­ce prv­ních dva­ce­ti minut sním­ku eska­pá­da­mi kon­tro­verz­ní­ho Lukáše Kohouta, novo­do­bé­ho Hanzelky bez Zikmunda, zato za stát­ní pení­ze.
Ve sním­ku se vysky­tu­jí také poli­cis­té, z nichž je neu­stá­le tro­pe­na legra­ce, tak­že koho ten­to styl humo­ru ješ­tě po všech kame­ňá­cích neo­mr­zel, může si poš­mák­nout. No a nesmí­me zapo­me­nout, že celý film je také o vínu, tak­že z něj sálá poho­da. A to sta­čí k tomu, proč dělat fil­my, vždyť všech­ny posou­vat lať­ku výše nemu­sí.

Česká kome­die s účas­tí řady zná­mých her­ců jako Kryštof Hádek, Václav Postránecký či Tomáš Matonoha. Nechybí ani kame­ňá­kov­ská důcho­do­vá dvoj­ka Lipský – Skopeček. Vtipy o Pražácích, o poli­caj­tech, ale hlav­ně atmo­sfé­ra morav­ských vinic jsou hlav­ní­mi deví­za­mi toho­to fil­mu.


Photo © Bioscop


Podívejte se na hodnocení Bobule na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bobule


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • 2Bobule15. srpna 2019 2Bobule 2Bobule jsou dějově volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Vrací se v něm všechny staré známé postavy plus spousta nových tváří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém příběhu […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.26. června 2020 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC. PO MNOHA SKLIZNÍCH… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být občas úmorné, takže […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90847 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72157 KB. | 23.07.2024 - 16:46:07