Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu?

Gumy - Co pak se to děje za zdmi továrního areálu?

Photo © Voyo Original
Photo © Voyo Original
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte Richarda Krajča? Toho zpě­vá­ka, co má kupu hitů? Komentátora Medůzy a občas­né­ho her­ce i v Národním diva­dle? Asi jo, že… a Davida Švehlíka? Toho, co si přál být kně­zem a nako­nec skon­čil jako herec v detek­tiv­kách. Taky, že ho zná­te… To je dob­ře. Tito dva her­ci tvo­ří kome­di­ál­ní dvo­ji­ci nové­ho čes­ké­ho seri­á­lu v onli­ne služ­bě Voyo.

Seriál Gumy pojed­ná­vá o dvou týp­cich, Mára a Lukyn. Jeden drs­ný, pří­mý, ale natvrd­lý a ten dru­hý milý, chyt­rý, a tak tro­chu dětiský. Patří jim auto­ser­vis v továr­ním are­á­lu. Kolem nich je ješ­tě hos­po­da, „kou­pa­liš­tě“, tra­fi­ka…

Tito dva chtě­jí pení­ze a kaž­dý díl se věnu­je jiné mož­nos­ti, jak zís­kat nové a nové pení­ze a na kon­ci dílu jim zby­de ješ­tě vět­ší dluh než na začát­ku. Tato dvoj­ka mi při­po­mí­ná ješ­tě vět­ší „machry“ než jsou Pat a Mat.

Režisérkou je Krajčova žena Karin Babinská, kte­rá hlav­ně zaměst­ná­vá své­ho man­že­la. Scénář napsal Michal Samir, autor úspěš­né Ivety. Má to být kome­die, ale neza­smál jsem se ani jed­nou během prv­ních dílů. Spíše mi bylo líto všech, co na tom­to fil­mu pra­cu­jí.

Těžiště kome­die by mělo být na hlav­ní dvo­ji­ci, ale není tomu tak. Hlavním posta­vám by měli ved­lej­ší zdár­ně pod­po­ro­vat fóry, aby to bylo ješ­tě humor­něj­ší. Také to tak­to není. Je to spí­še sled nevtip­ných oka­mži­ků, kdy Krajčo zdár­ně pře­hrá­vá a Švehlík hra­je dob­rác­ké­ho „ňou­mu“ co své­ho šéfa poslou­chá.

Figurky postav továr­ní­ho are­á­lu jsou dob­ře vybrá­ny, ale bohu­žel úpl­ně nevy­u­ži­ty. A to hra­jí zku­še­ní kome­di­ál­ní her­ci Dana Batulková, Robert Nebřenský, Marek Taclík…Není od věci, že asi nej­lep­ší hereč­kou je Patricie Pagáčová, kte­rá se ale­spoň sna­ží (nebo je jí posta­va vytvo­ře­na pří­mo na tělo).

Seriál není ani vtip­ný ani zábav­ný, spí­še pat­ří o odpa­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25125 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72449 KB. | 28.05.2024 - 03:14:30