Kritiky.cz > Recenze knih > Čarodějnice Bordelína - pohádkový příběh o lesní čarodějnici

Čarodějnice Bordelína - pohádkový příběh o lesní čarodějnici

arodějnice Bordelína
arodějnice Bordelína
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že nemoc u čaro­děj­ni­ce trvá celé tři roky? Chcete se dozvě­dět, kdy je vlast­ně čaro­děj­ni­ce plno­le­tá? Máte rádi vtip­né a las­ka­vé pohád­ky? Novinka Čarodějnice Bordelína vás pohla­dí po duši. Vydavatelství Grada jí vyda­la pod znač­kou Bambook.

Lesní čaro­děj­ni­ce Bordelína žije ve své fia­lo­vé cha­tr­či v Jizerském lese jmé­nem Bambručák. Vyvádí jed­nu lum­pár­nu za dru­hou a ško­dí všem zví­řát­kům v lese a nejen jim. Jednou udě­lá nepo­řá­dek v dět­ském poko­ji malé­ho Vojtíška, podru­hé obar­ví vodu duho­vý­mi bar­vič­ka­mi a mno­ho dal­ších sko­pi­čin. Létá na svém kou­zel­ném dešt­ní­ku. Má bra­t­ra čaro­dě­je Puchonosodora.

Jednou dosta­ne kašel a rýmu, pro­to­že líta­la naleh­ko na svém dešt­ní­ku. Veverka Drzečka jí uva­ří lipo­vý čaj s medem. Další zví­řát­ka ji done­sou smr­ko­vý sirup, pod­bě­lo­vý čaj, sed­mi­k­rás­ko­vý med a tymi­á­no­vou mast. Bordelína si uvě­do­mí, že i když zví­řát­kům ško­dí, tak přes­to jí mají rádi. Začne se Bordelína cho­vat ke zví­řát­kům lépe? Jak to vlast­ně s ní všech­no dopad­ne?

Čtení této pohád­ky jsem si spo­leč­ně s dět­mi moc uži­la. Mladší syn, už se těší, až se pus­tí do čte­ní. Vždy má radost, když vidí u mě nové kni­hy a vybí­rá, co začne číst jako prv­ní. Jsem moc ráda, že ho čte­ní baví a nemu­sím ho nutit.

Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Marie Koželuhové vás vykouz­lí úsměv na tvá­ři, tak jako mě.

I když je Sandra Dražilová Zlámalová začí­na­jí­cí autor­ka, mys­lím si, že to vůbec neby­lo poznat. Její pohád­ko­vý pří­běh byl sice plný lum­pá­ren, ale záro­veň pří­běh nesku­teč­né odva­hy a odhod­lá­ní, kte­ré v sobě Bordelína našla, aby se roz­hod­la, jak se roz­hod­la. A to už vám nepro­zra­dím. Začtěte se do její novin­ky. Bude vás roz­hod­ně bavit. Račte vstou­pit do svě­ta čaro­děj­ni­ce Bordelíny a nauč­te se tak tro­chu lum­pa­čit jako ona.

Ukázka z kni­hy:

„Ejchuchú, juchuchú,

čaro­vá­ní to je věc.

Ejchuchú, juchuchú,

leh­čí, než bys řekl švec.“

Autor: Sandra Dražilová Zlámalová

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2210-3

Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí autor­ka, kte­rá se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy. Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78438 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72031 KB. | 13.04.2024 - 15:35:15