Kritiky.cz >

Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Planeta opic je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1968 reží­ro­va­ný Franklinem J. Schaffnerem, s hlav­ní­mi hvězda­mi Charltonem Hestonem, Roddy McDowallem, Kim Hunterovou a Mauricem Evansem. Film, vol­ně zalo­že­ný na romá­nu Pierra Boullea... Read more »

Od zamítnutí po filmový triumf: Cesta k legendární Planetě opic a osud scénáře od Roda Serlinga

Producent Arthur P. Jacobs zakou­pil prá­va na román Pierra Boulleho „Planeta opic“ ješ­tě před jeho vydá­ním v roce 1963. Jacobs nabí­dl pro­duk­ci mno­ha stu­di­ím, ale ta ho odmít­la. Poté, co Jacobs... Read more »

Černá výprava – cena za smrt bratra

Před nedáv­nem jsem recen­zo­val skvě­lou kni­hu Quentina Tarantina Filmové spe­ku­la­ce, kde iko­nic­ký reži­sér odha­lil svo­je oblí­be­né kous­ky z minu­los­ti. Filmfanatic dal na dopo­ru­če­ní a dokou­kal si thriller Bez sli­to­vá­ní, kte­rý roz­hod­ně... Read more »
Stránka načtena za 2,35018 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47135 KB. | 22.07.2024 - 06:21:50