Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Civilization Revolution

Civilization Revolution

DSC06936 150x150 1
DSC06936 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve hře Civilization Revolution sta­ví­te a budu­je­te měs­ta na mapě již od úpl­né­ho začát­ku až po sou­čas­nou dobu. Začínáte s mečem a kon­čí­te se zbra­ní v ruce. Hra není až tak dob­ře gra­fic­ky ztvár­ně­na, občas je i nud­ná jeli­kož na hra­ní této hry potře­bu­je­te mini­mál­ně 4 hodi­ny vol­né­ho času, abys­te si hru pořád­ně uži­li a pocho­pi­li o čem je. Máte k dis­po­zi­ci spous­tu věci­ček v inven­tá­ři od základ­ní nádo­by po růz­né hrdi­ny či zví­řa­ta, sochy atd. Postupně se sna­ží­te roz­ši­řo­vat obyt­ný pro­stor na Vaší mapě, smě­ňo­vat zbo­ží a brá­nit své vybu­do­va­né měs­to s oby­va­te­li, svá­dět obran­né boje atd. Zkoumáte a sna­ží­te se vytvo­řit diplo­ma­cie, sklí­zí­te své zase­té ovo­ce až se pro­kli­ká­te na moder­ní dobu.

Hra nemá žád­né extra gra­fic­ké ztvár­ně­ní a mě osob­ně hra moc neza­u­ja­la, po dlou­hých hodi­nách kli­ká­ní Vás to pře­sta­ne bavit. Hra je poměr­ně sta­rá a cena nekles­la pod 500kč, což pro mě nemá význam inves­to­vat, neče­kej­te zázra­ky ani her­ní, gra­fic­ké či zvu­ko­vé. Pro milov­ní­ky stra­te­gie, kte­rým nejde o kva­li­tu, mohu dopo­ru­čit, ale pro ty co chtě­jí mít ze hry i poži­tek a čeka­jí něco více od tako­vé­to budo­va­tel­ské stra­te­gie, roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ji.

DSC06936
DSC06937
DSC06938
DSC06939
DSC06940
DSC06941
DSC06942
DSC06943
DSC06944
DSC06945
DSC06946

Vlastní hod­no­ce­ní: 40%
Datum vydá­ní: 2008
Výrobce: 2K GAMES
Žánr: stra­te­gie
Počet hrá­čů: 1, mul­tipla­yer
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23871 s | počet dotazů: 260 | paměť: 69478 KB. | 29.11.2023 - 21:50:16