Kritiky.cz > Festivaly > Diváci pražského kina Bio Oko se spojí s dalšími dvě stě padesáti městy, aby společně vybrali nejlepší krátký film.

Diváci pražského kina Bio Oko se spojí s dalšími dvě stě padesáti městy, aby společně vybrali nejlepší krátký film.

kaputt2 large
kaputt2 large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
the_tunnel1_large
Jedním z nabíd­ky fil­mů bude také nor­ský Tunnel.

„Všichni divá­ci v našem kině se sta­nou sou­čás­tí obří fes­ti­va­lo­vé poro­ty a pro­střed­nic­tvím hla­so­vá­ní budou mít mož­nost posou­dit, jak sil­ná je nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce fil­mo­vých tvůr­ců,“ říká ředi­tel Bia Oko David Beránek a dodá­vá: „To, že se u nás v kině sejde to nej­lep­ší, doklá­dá i sku­teč­nost, že v loň­ském roce dva ze sním­ků pre­zen­to­va­ných na Manhattan Short zís­ka­ly Oscarovou nomi­na­ci. Jeden z nich, chil­ský ani­mo­va­ný film Bear Story, zla­tou soš­ku v kate­go­rii krát­ký ani­mo­va­ný film vyhrál.“

Návštěvníci Bio Oka kro­mě nej­lep­ší­ho fil­mu pro­střed­nic­tvím hla­so­va­cích líst­ků zvo­lí také nej­lep­ší­ho her­ce či hereč­ku. Vítězové budou veřej­nos­ti před­sta­ve­ni v pon­dě­lí 3. říj­na.

Deset fina­lis­tů, kte­ré Bio Oko před­sta­ví v úte­rý 27. září od 20:30, repre­zen­tu­je to nej­lep­ší z 844 při­hlá­še­ných sním­ků z 52 zemí.

Dva sním­ky z finá­lo­vé desít­ky Kaputt a I Am A Pencil jsou ani­mo­va­né, zby­tek se žánro­vě roz­pro­stí­rá mezi kome­dii, dra­ma, horor nebo science-fiction. Vstupenky je mož­né zakou­pit na poklad­nách BIO OKO nebo v před­pro­de­ji na inter­ne­tu. Fotografie k jed­not­li­vým sním­kům najde­te na tom­to odka­zu.

Finalisté Manhattan Short pro rok 2016

The Tunnel (Norsko), Carousel (Velká Británie), Kaputt (Německo), Ella Gets a Promotion? (USA), Hold On (Nizozemí), Bravoman (Rusko) Overtime (Austrálie), Gorilla (Francie), I Am A Pencil (Austrálie), The Last Journey of the Enigmatic Paul WR (Francie).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46477 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71831 KB. | 20.07.2024 - 20:17:31