Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Princ dvojí krve - Tentokrát jde o život nejen Harry Potterovi.

Harry Potter a Princ dvojí krve - Tentokrát jde o život nejen Harry Potterovi.

HP6
HP6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začneme kla­dy. Film je vtip­ný po celou sto­páž. Obsahuje nejen vti­py tipu šel a spa­dl ze scho­dů, ale také hláš­ky jsou pove­de­né (v někte­rých pří­pa­dech). Herecké výko­ny jsou srov­na­tel­né s před­cho­zí­mi fil­my a to je také vel­ký klad! Podle mě se mož­ná u někte­rých her­ců při­da­la na pomoc mařen­ka, pro­to­že herec­ký výkon Ruperta Grinta a Daniela Radcliffa je oprav­du zvlášt­ní. Ron je v něko­li­ka momen­tech fil­mu úpl­ně mimo, Harry je také v něja­ké té scé­ně zvlášt­ní, ale to fil­mu nijak neu­bli­žu­je! Je ale mož­né že neko­mu to sedět nebu­de! Nesmíme opo­me­nout žen­sé role! Emma Watson byla krás­ná a jako vždy svo­jí roly zvlád­la skvě­le, a Helena Bonham Carter nemu­se­la sko­ro nic hrát pro­to­že zní zlo­ba a tem­no­ta úpl­ně vyza­řu­je!

Teďka k té zápor­něj­ší čás­ti. Já osob­ně jsem si mys­lel (kni­hu jsem neče­tl), že film se bude ode­hrá­vat ve svě­tě lidí více a co jsem viděl? Nic! Jen se opa­ko­va­lo sko­ro všech­no co bylo k vidě­ní v trai­le­ru mož­ná tam byla něja­ká ta scé­nič­ka navíc, ale to akč­ní bylo v trai­le­rech a to mě doca­la naštva­lo. Dalším zápor­ným činem výkon pro­fe­so­ra Brumbála (Michael Gambon), kte­rý se v jed­nom z momen­tů tvá­řil jako dědek z domo­va důchod­ců, kte­ré­mu vnu­ci­jí mrkvo­vou kašič­ku a on jí nechce a toto ges­to se mně zdá­lo tro­chu nevhod­né, pro­to­že scé­na byla doce­la váž­ná. Další věc, kte­rá se ve fil­mu čas­to obje­vu­je je roman­ti­ka. Ta je ve fil­mu asi kaž­dých 5-10 minut a to se na Harryho Pottera moc neho­dí. Voldemorta zde taky nena­jde­te ani jedi­nou chvi­leč­ku a to je také věc, kte­rá se musí vytknout. A posled­ní nevlíd­ný fak­tor bylo při­rov­ná­vá­ní Harryho k jeho mat­ce. V před­cho­zích dílech při­rov­ná­va­li všich­ni Harryho s otcem a o mat­ce neby­lo moc při­rov­ná­ní. A to si tvůr­ci zde doko­na­le vyna­hra­di­li.

Efekty jsou ve fil­mu oprav­du pove­de­né jako tomu bylo v minu­los­ti. Most, kte­rý je demo­la­ván (mož­nost vidět v trai­le­ru), oheň kte­rý vytvo­řil Brumbál, famfr­pá­lo­vý zápas a mno­ha dal­ších pove­de­ných efek­tů. Jinak tem­ná atmo­sfé­ra je také dob­ře udě­la­ná a oprav­du je čím dál víc série tem­něj­ší a tem­něj­ší! Takže se může stát že v posled­ním díle série bude­me vidět jen čer­né plát­no. Hudba je fil­mu doko­na­lá. Jediné co mně, ale vadi­lo byla úvod­ní melo­die kte­rá nemě­la nic spo­leč­né­ho s tou kte­rá se obje­vo­va­la v před­cho­zích dílech, ale tak moc to neva­dí.

Pro infor­ma­ci sál byl úpl­ně plný a půl­ka byli děti tak­že se nemu­sí­te bát fám o tom, že šes­tý Harry Potter není pro děti. Mně ten­to díl při­šel kro­mě jed­né scé­ny vhod­něj­ší než Harry Potter a Ohnivý pohár.

Temná atmo­sfé­ra, chla­pec s brý­le­mi a jizvou na čele, tohle je nový Harry Poter. Hudba jde, herec­ké výko­ny se dají pře­kous­nout, famfr­pál kte­rý v 5-ce chy­běl je zde vyna­hra­zen a tak ten kdo četl knu­hu a viděl před­cho­zí díly se má na co těšit!


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Princ dvojí krve na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48937 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72612 KB. | 21.06.2024 - 20:41:49