Kritiky.cz > Články autora:Michal Portales

Harry Potter a Princ dvojí krve - Tentokrát jde o život nejen Harry Potterovi.

Začneme kla­dy. Film je vtip­ný po celou sto­páž. Obsahuje nejen vti­py tipu šel a spa­dl ze scho­dů, ale také hláš­ky jsou pove­de­né (v někte­rých pří­pa­dech). Herecké výko­ny jsou srov­na­tel­né s před­cho­zí­mi fil­my a to... Read more »
Stránka načtena za 2,51654 s | počet dotazů: 178 | paměť: 46713 KB. | 20.07.2024 - 11:42:52