Kritiky.cz > Herní aktuality > Far Cry 6 oznamuje víkend zdarma, crossover Stranger Things

Far Cry 6 oznamuje víkend zdarma, crossover Stranger Things

ST
ST
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Far Cry 6 je víkend zdar­ma, kte­rý pro­bí­há od 24. do 27. břez­na na kon­zo­lích Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 a PC pro­střed­nic­tvím Epic Games Store a Ubisoft Store. Tato hra a její DLC jsou také sou­čás­tí před­plat­né­ho Ubisoft na PC, Stadia a Amazon Luna.

Noví hrá­či si mohou Far Cry 6 pře­din­sta­lo­vat 22. břez­na ve 12 hodin naše­ho času na plat­for­mách PC a PlayStation a po zahá­je­ní bez­plat­né­ho víken­du budou mít pří­stup k celé hře, včet­ně při­pra­vo­va­né cros­so­ve­ro­vé mise Stranger Things inspi­ro­va­né seri­á­lem od Netflixu a veš­ke­ré­ho dosud zdar­ma zve­řej­ně­né­ho sta­ho­va­tel­né­ho obsa­hu - vše je mož­né hrát v koo­pe­ra­ci. Ti, kte­ří budou chtít v obje­vo­vá­ní ost­ro­va Yara ve hře Far Cry 6 pokra­čo­vat i po skon­če­ní bez­plat­né­ho víken­du, si mohou svůj postup pone­chat a zakou­pit hru i její Season Pass s vel­ký­mi sle­va­mi:

Ubisoft Store: Od dneš­ní­ho dne až do kon­ce břez­na může­te v rám­ci jar­ní­ho výpro­de­je zís­kat sle­vu až 50 %.

Xbox: Od dneš­ní­ho dne až do kon­ce břez­na může­te v rám­ci jar­ní­ho výpro­de­je zís­kat sle­vu až 50 %:

PlayStation: V rám­ci akce týd­ne na Xboxu mohou hrá­či od 24. do 28. břez­na zís­kat 50% sle­vu na všech­ny edi­ce hry a 35% sle­vu na Season Pass.

PlayStation: V rám­ci akce týd­ne na Xboxu mohou hrá­či od 24. do 28. břez­na zís­kat 50% sle­vu na všech­ny edi­ce hry a 35% sle­vu na Season Pass:

Epic Games Store: Od 23. do 30. břez­na mohou hrá­či v rám­ci akce týd­ne v obcho­dě PlayStation Store zís­kat 50% sle­vu na stan­dard­ní a zla­tou edi­ci hry Far Cry 6 a 35% sle­vu na Season Pass.

Epic Games Store: Od 23. do 30. břez­na mohou hrá­či v rám­ci akce týd­ne v obcho­dě PlayStation Store zís­kat 50% sle­vu na stan­dard­ní a zla­tou edi­ci hry Far Cry 6 a 35% sle­vu na Season Pass: V rám­ci jar­ní­ho výpro­de­je Epic mohou hrá­či zís­kat 50% sle­vu na stan­dard­ní, zla­tou, delu­xe a ulti­mát­ní edi­ci hry a 35% sle­vu na Season Pass. Obchod Epic Games Store rov­něž nabí­zí 35% sle­vu na DLC Vaas: Insanity a 25% sle­vu na Pagan:

Stadia: Od 24. do 31. břez­na: V tom­to týd­nu bude v obcho­dě GameStep k dis­po­zi­ci sle­va 50 % na stan­dard­ní, zla­tou a ulti­mát­ní edi­ci hry a 35 % na Season Pass. Od dneš­ní­ho dne do 31. břez­na: 40procentní sle­va na Deluxe edi­ci

Ke víken­du zdar­ma Ubisoft ozná­mil The Vanishing, novou bez­plat­nou cros­so­ve­ro­vou misi Stranger Things, kte­rá je k dis­po­zi­ci 24. břez­na pro všech­ny hrá­če Far Cry 6. The Vanishing při­ne­se hrá­čům Far Cry popr­vé stealth-horor-survival her­ní záži­tek s tajem­ný­mi posta­va­mi a novým pří­bě­hem. V The Vanishing se hrá­či dosta­nou do zvrá­ce­né ver­ze Yary inspi­ro­va­né seri­á­lem Upside-Down, kde Dani zjis­tí, že Yarané mizí a nikdo není v bez­pe­čí - ani Chorizo. Hráči budou moci pro­zkou­má­vat loka­ce inspi­ro­va­né Stranger Things, jako je skry­tý bun­kr a opuš­tě­ná labo­ra­toř. Daniho úko­lem - s nový­mi ski­ny pro pla­me­no­met a bro­kov­ni­ci - je hle­dat Choriza a zjis­tit, co se sta­lo s une­se­ný­mi Yarany.


Photo © Netflix / Curtis Baker


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37153 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72093 KB. | 24.02.2024 - 14:44:39