Kritiky.cz > Recenze knih > Jak dělat reklamu?

Jak dělat reklamu?

reklama
reklama
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vytvo­řit tu „správ­nou“ rekla­mu, kte­rá zaujme, vry­je se do pamě­ti a záro­veň neo­tra­vu­je a neroz­či­lu­je? Se kte­rou se spo­ju­jí pozi­tiv­ní emo­ce? Jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, jak sesta­vit roz­po­čet a zvo­lit média, ve kte­rých bude rekla­ma pre­zen­to­vá­na? Jak komu­ni­ko­vat s růz­ný­mi cílo­vý­mi sku­pi­na­mi. A nejen o tom je rekla­ma. Důležité je i správ­né pou­ži­tí barev a slov. Jak je účin­ně využívat,jak vybrat vhod­ný a hlav­ně chytla­vý název, jmé­no pro­duk­tu a logo? Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Jitka Vysekalová, pre­zi­dent­ka České mar­ke­tingo­vé spo­leč­nos­ti.

Společně s Jiřím Mikešem, býva­lým pre­zi­den­tem Rady pro rekla­mu a dlou­ho­le­tým ředi­te­lem Asociace komu­ni­kač­ních agen­tur, se podu­ja­li zasvě­tit lidi do tajů rekla­my a její pří­pra­vy. Čtvrté dopl­ně­né vydá­ní jejich kni­hy aktu­a­li­zo­va­li o mož­nos­ti a význam nových médií, o glo­ba­li­za­ci a její dopad na rekla­mu a o pro­ble­ma­ti­ku udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. Kromě toho, že odpo­vě­dí na všech­ny výše zmí­ně­né otáz­ky, vám taky vysvět­lí, jak vytvo­řit efek­tiv­ní rekla­mu nebo jak si zvo­lit správ­nou agen­tu­ru a obe­zná­mí vás s nový­mi tren­dy v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci.

Autoři jed­not­li­vé pojmy sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­jí a dopl­ňu­jí je množ­stvím pří­kla­dů z pra­xe, tak­že je snad­no pocho­pí­te. Oceníte i legisla­ti­vu spo­je­nou s rekla­mou, pře­hled uka­za­te­lů měře­ní dopa­du reklam­ních kam­pa­ní, infor­ma­ce o sou­tě­žích v oblas­ti rekla­my, infor­ma­ce o aso­ci­a­cích komu­ni­kač­ních a reklam­ních agen­tur a o Radě pro rekla­mu a taky adre­sář aso­ci­a­cí a spo­leč­nos­tí a seznam odbor­né­ho tis­ku s mar­ke­tingo­vou tema­ti­kou.

Kniha je vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří se s tímhle obo­rem chtě­jí sezná­mit, ale i pro ty, kte­ří se rekla­mě věnu­jí už dlou­ho a hle­da­jí shr­nu­tí všech základ­ních poznat­ků, ve kte­rém nechy­bí ani obo­ro­vé novin­ky.

Hodnocení: 100%

REKLAMA

Autoři: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 232

Zdroj obráz­ku: grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31357 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72238 KB. | 21.05.2024 - 23:27:35