Kritiky.cz > Recenze knih > MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce

MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce

ponnn
ponnn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vaše děti milu­jí pří­běhy léta­jí­cích a všu­dypří­tom­ných roz­to­mi­lých hrdi­nů v podo­bě „My Little Pony“? Tak to by vám zce­la urči­tě nemě­la v kni­hov­nič­ce chy­bět tato úžas­ná kni­ha pod názvem „My Little Pony - Nejkrásnější kolek­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o..

Tato kolek­ce je sesta­ve­ná na moti­vy stej­no­jmen­né­ho pohád­ko­vé­ho seri­á­lu „My Little Pony“ a vyprá­ví osm krát­kých pří­bě­hů, v kte­rých se může­te sami sezná­mit s jed­not­li­vý­mi koní­ky jako jsou např. Spike, Twilight, Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack, Apple Bloom.

Všichni tito zmi­ňo­va­ní hrdi­no­vé žijí v malém měs­teč­ku jmé­nem Ponyville, kde kaž­dý den pro­ží­va­jí svá nová a nová dob­ro­druž­ství. Na strán­kách této úžas­né „Nejkrásnější kolek­ce“ pozná­te nejen všech­ny tyto milé koní­ky, ale samo­zřej­mě i jejich sil­né a sla­bé strán­ky a vzá­jem­ná spo­je­nec­tví.

Sami se na vlast­ní kůži pře­svěd­čí­te, že ač je kaž­dý koník tak tro­chu jiný, přec všich­ni vždy a za kaž­dé situ­a­ce sto­jí spo­lu pohro­ma­dě a tvo­ří jed­nu vel­kou rodi­nu. A i když už někdo na té své ces­tě živo­tem občas tak tro­chu klo­pýt­ne a uklouz­ne, jsou to prá­vě oni, co tu jsou, podr­ží a uká­ží ten správ­ný směr.

Ať už tak nebo onak, pomo­cí pří­bě­hů o poní­cích se děti rych­le pono­ří do jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství svých oblí­be­ných hrdi­nů a uži­jí si spous­tu spo­leč­né zába­vy včet­ně řeše­ní a rozuz­le­ní osmí záple­tek, z kte­rých si urči­tě odne­sou i uži­teč­né rady a pona­u­če­ní do své­ho běž­né­ho živo­ta.

Samy rády budou číst o tom, jak spo­leč­ná prá­ce a spo­lu­prá­ce doká­že všech­ny pří­tom­né spo­jit a dělat zázra­ky. Naučí se nesou­dit kni­hu pod­le oba­lu, i to že kle­py a před­sud­ky můžou nejen kama­rá­dům, ale hlav­ně ji, moc ublí­žit.

„Nikdy nesuď kni­hu pod­le oba­lu. Někdo tře­ba vypa­dá neob­vykle či stra­ši­del­ně, ale je tře­ba podí­vat se do jeho duše a zjis­tit, jaký sku­teč­ně je.“

Celá kni­ha děti učí tomu, co je to oprav­do­vé přá­tel­ství, jeho sku­teč­né a pra­vé hod­no­ty, to jak být nej­lep­ší a umět vždy a pokud mož­no za kaž­dé situ­a­ce nezišt­ně pomo­ci.

„Laskavost, ač se to vůbec nezdá, může mít spous­tu podob, a někdy může být i neob­rat­ná a hru­bá, aby pomoh­la něco nebo něko­ho donu­tit udě­lat to, co má, postr­čit ho smě­rem ke koná­ní dob­ra, k tomu, aby šel dál....“

Nebojte se a pro­ži­je­te spo­lu s nimi tře­ba i svá­tek „Nočních Děsů“, vydej­te se na Akademii Wonderbolts, nebo se podí­vej­te do Fluttershyiny dra­čí polep­šov­ny... bude­te nato­lik nad­še­ni a okouz­le­ni jed­not­li­vý­mi a pou­ta­vý­mi pří­běhy, že se k nim bude­te vždy zno­vu a zno­vu vra­cet....

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je jed­no­du­chý, nijak slo­ži­tý text boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Přejeme pří­jem­né počte­níč­ko!

My Little Pony

Nejkrásnější kolek­ce
Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. v roce 2017
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Klára Nettlová
První vydá­ní
Počet stran: 260

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují8. dubna 2024 Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují Na animovanou a skvěle zhudebněnou pohádku PŘÁNÍ se nejvíce těšily hlavně moje děti, jež si jí již koncem roku zamilovaly v kině, a nyní jí konečně mají k dispozici i ke shlédnutí na […] Posted in Filmové recenze
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • Korálkové vánoční ozdoby15. února 2022 Korálkové vánoční ozdoby Chcete-li si rozšířit obzory korálkového světa, anebo se jen tak kreativně vyřádit, určitě si nenechte ujít  novou knížku "Korálkové vánoční ozdoby" od autorky Sylvy Šporkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce14. února 2022 Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce Pokud rádi malujete a chcete se naučit či zdokonalit v kreslení, pak si určitě nenechte ujít krásnou knihu "Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce od Terezy Cimbůrkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN2. února 2022 HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN Hluboký hrob - dítě útesů od autorek Camilly a Vivegy Stenových je prvním dílem hororové trilogie určené převážně pro děti a dospívající mládež, ale i dospělý čtenář bude ohromen samotným […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46826 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71928 KB. | 23.07.2024 - 13:26:14