Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nelítostný souboj na Blu-ray

Nelítostný souboj na Blu-ray

Obal1
Obal1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se tak pro­bí­rám mezi úspěš­ný­mi reži­sé­ry, na kte­ré se fanouš­ci pokaž­dé těší, tak jed­no z mých reži­sér­ských jmen na sezna­mu je Michael Mann. Režisér, kte­rý má už více než 72 let a mezi jeho kle­no­ty pat­ří Veřejní nepřá­te­lé, Ali a tře­ba i Poslední Mohykán.

Obal1

Je tomu už 20 let, co nato­čil jeden ze svých slav­ných fil­mů. K Nelítostnému sou­bo­ji při­zval hvězdy herec­ké­ho plát­na Roberta De Nira a Al Pacina. Zdatně hlav­ní dvo­ji­ci dopl­ňu­jí hvězdy niž­ší sví­ti­vos­ti Val Kilmer a Jon Voight. Mezi dáma­mi, kte­ré se ve fil­mu obje­ví, nalez­ne­te Natalii Portman a Ashley Judd.  Dvě herec­ké hvězdy (mož­ná i víc)  s hod­ně dopl­ňu­jí­cí­mi dob­rý­mi her­ci při­nes­lo str­hu­jí­cí akč­ní film.

Když se kouk­nu na čes­ký dabing, tak neuško­dí říct, že je to sta­rý zná­mý dabing. Možná i pou­ze jedi­ný čes­ké ver­zi. V hlav­ních rolích Jiří Prager a Pavel Soukup. Režii měl na sta­ros­ti zku­še­ný reži­sér Jaromír Polišenský. V ostat­ních dabér­ských rolích se obje­ví i Pavel Rímský ve spo­leč­nos­ti Bondana Tůmy.

Obraz je kla­sic­ký ana­lo­go­vý, plný zrna. Před 20 lety neby­li sko­ro žád­né digi­tál­ní kame­ry a tak je znát ana­lo­go­vost fil­mu. Režisér už sice v moder­ní době natá­čí pou­ze na digi­tál, ale pro film sta­rý 20 let je dob­ré, že obraz zůstal plný ana­lo­go­vé­ho šumu.

Zvukové nechá vynik­nout reži­sér mno­ho reál­ných zvu­ků pře­stře­lek, kte­ré byly natá­če­ny pří­mo na pla­ce a tak sní­mek nepat­ří mezi fil­my, kte­ré jsou vět­ši­nou natá­če­ny pou­ze s hla­sy, a zby­tek je natá­čen ve stu­diu pro nemož­nost pou­žít zvu­ky z reá­lu.

Když si kou­pí­te Blu-ray za cenu nepře­kra­ču­jí­cí 400 Kč, tak nepro­hlou­pí­te. Režisér hitů jako jsou Veřejní nepřá­te­lé, Poslední Mohykán a dal­ších sli­bu­je vel­kou fil­mo­vou chu­ťov­ku. Nosič nemá sice žád­né bonu­sy, ale to vůbec neva­dí. Kvalita fil­mu se vyje­ví i bez bonu­sů. Čekají Vás totiž nece­lé tři hodi­ny akce, kte­rá je veli­ce pou­ta­vá.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Souboj


Podívejte se na hodnocení Nelítostný souboj na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57509 s | počet dotazů: 279 | paměť: 73259 KB. | 08.12.2023 - 14:03:52