Kritiky.cz > Recenze knih > Od nápadu k podnikatelskému plánu

Od nápadu k podnikatelskému plánu

od napadu k podnikatelskemu planu 82007
od napadu k podnikatelskemu planu 82007
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte skvě­lý nápad, jste pře­svěd­če­ní, že by vám mohl vydě­lat pení­ze a uva­žu­je­te o tom, že začne­te pod­ni­kat? Nebo jste zku­še­ní pod­ni­ka­te­lé a chce­te svůj byz­nys dále roz­ví­jet?  Nebo o pod­ni­ká­ní neu­va­žu­je­te vůbec, ale zají­má vás, jak to všech­no fun­gu­je? Sáhněte po kni­ze Od nápa­du k pod­ni­ka­tel­ské­mu plá­nu!

Zkušení auto­ři se s vámi podě­lí o své tipy a pro­zra­dí, jak při­jít na nové nápa­dy, ově­řit, zda se dají zre­a­li­zo­vat a jaká je jejich poten­ci­ál­ní úspěš­nost. Dozvíte se taky, jak správ­ně iden­ti­fi­ko­vat pod­ni­ka­tel­ské pří­le­ži­tos­ti a jak si nasta­vit vhod­ný byz­nys model. Kniha vám pro­zra­dí i to, jak při­pra­vit crowd­fun­din­go­vou kam­paň - od nápa­du až po pre­zen­ta­ci na veřej­nos­ti.

Tahle pubi­ka­ce je jedi­neč­ná v tom, že obsa­hu­je popis celé­ho pro­ce­su od iden­ti­fi­ka­ce pod­ni­ka­tel­ské pří­le­ži­tos­ti až po sesta­ve­ní pod­ni­ka­tel­ské­ho plá­nu a jeho násled­nou rea­li­za­ci. Poradí taky, na co neza­po­me­nout a jakým chy­bám se vyhnout. Pro inspi­ra­ci zde najde­te i tři pří­kla­dy kom­plet­ně vypra­co­va­ných pod­ni­ka­tel­ských plá­nů.

Jako pomůc­ka pro začí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le nebo návod na roz­ví­je­ní byz­ny­su je kni­ha ide­ál­ní. Obšírně zod­po­ví veš­ke­ré dota­zy k dané­mu téma­tu a nabí­zí i množ­ství pří­kla­dů, kte­ré uka­zu­jí, jak jed­not­li­vé popsa­né kro­ky fun­gu­jí v pra­xi. Občas je však až pří­liš odbor­ná, tak­že je těž­ší poro­zu­mět, o co v někte­rých kapi­to­lách jde. Taky je ško­da, že je jenom čer­no­bí­lá, pro­to­že gra­fy, plá­ny i pří­kla­dy by lépe vynik­ly, kdy­by byly vytiš­tě­ny barev­ně. Protože jsou není barev­né, splý­va­jí s tex­tem, a kni­ha tak půso­bí nezá­živ­ně. Pokud ji ale nebu­de­te sou­dit pod­le vizu­ál­ní strán­ky, zjis­tí­te, že nabí­zí spous­tu prak­tic­kých tipů, kte­ré vyu­ži­je­te na vaší pod­ni­ka­tel­ské ces­tě.

Hodnocení: 80%

Od nápa­du k pod­ni­ka­tel­ské­mu plá­nu

Autoři: Michaela Svobodová, Michal Andera

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 232

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54836 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71849 KB. | 18.07.2024 - 12:34:36