Kritiky.cz > Profily osob > GEORGE CLOONEY

GEORGE CLOONEY

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GEORGE CLOONEY  je za své celo­svě­to­vé huma­ni­tár­ní úsi­lí uzná­ván ve stej­né míře jako za své záslu­hy v oblas­ti zábav­ní­ho prů­mys­lu.

Jeho výko­ny coby her­ce a reži­sé­ra mu vynes­ly dva Oscary, tři Zlaté gló­by, čty­ři ceny SAG, jed­nu cenu BAFTA, dvě ceny Critics“ Choice Awards, cenu Emmy a čty­ři ceny National Board of Review. Když byl vlo­ni na pod­zim Clooney již poosmé nomi­no­ván na Oscara, vyslou­žil si tím zvlášt­ní mís­to v his­to­rii Oscarů. Byl v sou­čas­né době na tuto cenu nomi­no­ván ve více kate­go­ri­ích než kdo­ko­liv před ním.

Clooney před nedáv­nem pro­du­ko­val a reží­ro­val sní­mek Památkáři pro spo­leč­nost Sony Pictures, ve kte­rém si také zahrál a spo­leč­ně se svým pro­dukč­ním part­ne­rem Grantem Heslovem k němu také na moti­vy sku­teč­né před­lo­hy napsal scé­nář. Ve fil­mu se spo­leč­ně s ním obje­vu­jí také Matt Damon, John Goodman, Cate Blanchett, Bill MurrayJean Dujardin.

Společnost Smokehouse ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Jean Doumanian Productions pro­du­ko­va­la fil­mo­vou adap­ta­ci hry Tracyho Lettse Blízko od sebe, kte­rá byla oce­ně­na Pulitzerovou cenou a cenou Tony. Ve fil­mu si zahrá­li Meryl Streep, Ewan McGregorJulia Roberts. Mezi dal­ší nedáv­né fil­my této spo­leč­nos­ti pat­ří napří­klad osca­ro­vé dra­ma Argo a sní­mek Den zra­dy. Druhý jme­no­va­ný, jehož je Clooney spo­lu­au­to­rem, reži­sé­rem a ve kte­rém si zahrál jed­nu z hlav­ních rolí, byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší režie, Nejlepší scé­nář a Nejlepší dra­ma. Kromě toho byl nomi­no­ván na Oscara coby nej­lep­ší adap­ta­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Země zítřka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01069 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71666 KB. | 14.06.2024 - 00:35:31