Kritiky.cz > Krátké recenze > Papírový dům (Netflix verze) (2017) (seriál)

Papírový dům (Netflix verze) (2017) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klobouky dolů a kalhot­ky taky, tohle je kle­not, kte­rý tře­ba ulo­žit, zpe­če­tit a archí­vo­vat!

Španělé ser­ví­ru­jí v 17 hodi­nách nej­lé­pe pro­myš­le­ný money heist a vyjed­ná­va­cí Thriller záro­veň, při kte­rém si napě­tím bude­te kou­sat neh­ty, trhat vla­sy, poly­kat práš­ky, pít red­bull, měnit si pro­stě­ra­dlo a zapo­me­ne­te jít do prá­ce.

Budete svěd­ky nej­vět­ší lou­pe­že v his­to­rii, kde mozek celé ope­ra­ce vymýš­lel plán půl své­ho živo­ta, díky čemuž je před poli­cii pokaž­dé o 5 kro­ků napřed. Každá pro­měn­ná a kaž­dý krok je pro­myš­len na mili­me­tr přes­ně.

Skvěle napsa­né posta­vy ( Profesor, Berlín, Tokyo a hlav­ní inspek­tor­ka si všech­ny scé­ny kra­dou pro sebe), scé­nař je tak nápa­di­tý, kre­a­tiv­ní a pro­myš­le­ný, že se zdá až neu­vě­ři­tel­né, že tohle někdo zvlád­nul vymys­let. Hlavní ban­du zlo­dě­jů bude­te milo­vat a postup­ně někte­ré i nená­vi­dět. Skvělá je i gra­du­jí­cí hud­ba, kte­rá když je pod­po­ře­na nápo­rem zvra­tů, máte pocit, že sle­du­je­te finá­le Saw. Tolik zvra­tů v 17 hodi­nách Španělé nena­ser­ví­ro­va­li za celou svou kine­ma­to­gra­fii!! Samozřejmě dojde i na Stockholmský syn­drom, díky kte­ré­mu uvi­dí­te i sex v tre­zo­ru a nespo­čet mou­d­er a hlá­šek, kte­ré ser­ví­ru­je vyni­ka­jí­cí Berlín ( Historka o vzpur­ných pan­nách a jader­ných hla­vi­cích vychá­ze­jí­cí z žen­ské dělo­hy nemá chy­bu)

Neskutečný záži­tek, kte­rý jsem musel zhléd­nout za pou­hé dva dny, pro­to­že La Casa de Papel je dro­ga, na kte­ré začne­te být závis­lí už po prv­ním díle. Takže bacha!

Španělé v nej­lep­ší for­mě! Doporučuje 10 pho­eni­xů z 10!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,33190 s | počet dotazů: 8185 | paměť: 75144 KB. | 23.06.2024 - 09:20:07