Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Party Moster

Party Moster

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tro­chu jiná Horečka sobot­ní noci. Macaulay Culkin se vra­cí jako cynic­ká star šíle­né taneč­ní scé­ny počát­ku 90. let.

Michael Alig při­chá­zí do New Yorku jako naiv­ní, ale vel­mi zvě­da­vý chla­pec. Seznámení s extra­va­gant­ním vrs­tev­ní­kem Jamesem St. Jamesem mu v měs­tě mra­kodra­pů ote­vře nové obzo­ry: píše se totiž začá­tek 90. let, Andy Warhol tepr­ve nedáv­no zemřel a mezi mlá­de­ží v klu­bech frčí dro­gy a dis­co. Michael se rych­le učí a v cynis­mu a výstřed­nos­ti brzy pře­ko­ná své­ho nové­ho pří­te­le. Jediným svě­tem, kte­rý kama­rá­dy zají­má a do kte­ré­ho inves­tu­jí všech­nu svou divo­kou, nápa­di­tou ener­gii, je svět klu­bů a buj­ných pár­ty, při jejichž orga­ni­za­ci mohou ti nej­od­váž­něj­ší uplat­nit své nejdi­vo­čej­ší nápa­dy a cynic­ké fan­ta­zie. Michael je brzy obklo­pen okru­hem věr­ných obdi­vo­va­te­lů včet­ně mla­dist­vé­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra Angela Menendeze. Stává se hvězdou noč­ní­ho klu­bu Club Kid, kte­rý vede zku­še­ný, chlad­no­krev­ně otcov­ský mata­dor showbyz­ny­su Peter Gatien. Na pódiu při bez­pro­blé­mo­vě duní­cí hud­bě může Michael v těch nej­bi­zar­něj­ších kos­tý­mech zapo­mí­nat, že je ve sku­teč­nos­ti jen jed­ním ze ztra­ce­ných chlap­ců, kte­ří roz­pouš­tě­jí svou osa­mě­lost a nejis­to­tu v neko­neč­ném toku všech dostup­ných umě­lých dráž­di­del. Co čeká na kon­ci zdán­li­vě neko­neč­né divo­ké pár­ty na ty, kte­ří vydr­že­li tan­čit až do rána? Abstinenční kře­če, osa­mě­lost, neko­neč­né zou­fal­ství… a vraž­da.

Podle auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy Jamese St. Jamese vyprá­vě­jí zku­še­ní doku­men­ta­ris­té Fenton Bailey a Randy Barbato for­mál­ně pozo­ru­hod­ným para-dokumentárním způ­so­bem sku­teč­ný pří­běh o tem­ných, para­no­id­ních strán­kách pomí­ji­vě třpy­ti­vé­ho svě­ta klu­bo­vé scé­ny na newy­or­ském Manhattanu počát­ku 90. let. Macaulay Culkin se v něm vra­cí na plát­na kin po deví­ti letech nečin­nos­ti (napo­sled si zahrál v rodin­né kome­dii Sám doma a boha­tý - 1994). Nyní, ve svých tři­a­dva­ce­ti letech, ten­to talen­to­va­ný mla­dý herec sla­ví come­back a doka­zu­je, že úspěch, kte­rý zís­kal jako dět­ská hvězda, nemohl být náhod­ný (vánoč­ní kome­die Sám doma a její pokra­čo­vá­ní mimo­cho­dem bodo­va­ly na plát­nech ame­ric­kých kin prá­vě v letech, kdy se ode­hrá­vá pří­běh fil­mu Party Monster ).

Na letoš­ním fes­ti­va­lu v Sundance reži­sé­ři zís­ka­li nomi­na­ci na Velkou cenu poro­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Věci mezi lidmi a byty-romantická novela24. ledna 2024 Věci mezi lidmi a byty-romantická novela Máte rádi novely? Baví vás čtení s netypickým vypravěčem? Kniha Věci mezi lidmi a byty je velmi příjemné čtení, které si zamilujete od první strany.  Leonard je ajťák, který pracuje na […] Posted in Recenze knih
  • Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?15. ledna 2019 Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata? Je to tak, autor sáhl každému milovníkovi zvířat skutečně do svědomí. Máme se od zvířat skutečně co učit. Mají co  nabídnout. Duši...  Učit se můžeme jejich trpělivosti, klidu a moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Gotham - Mad Grey Dawn23. března 2016 Gotham - Mad Grey Dawn A je to tady!!! Poslední díl Gothamu před premiérou Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti je za námi, a já pln všelijakých dojmů hned na úvod říkám, že se nevyhnu minoritním spoilerům. […] Posted in Kritický Klub
  • Out of Darkness28. února 2024 Out of Darkness První letošní hororová vlaštovka, která si odnáší 4 hvězdy. Out of Darkness patřilo dá se říci k černým koňům letoška a sice nejde o žádnou velkou pecku, na kterou se bude vzpomínat, […] Posted in Krátké recenze
  • U Petrovových řádí chřipka16. listopadu 2021 U Petrovových řádí chřipka Halucinační bloudění v postsovětském Rusku. Ve městě zasaženém chřipkovou epidemií se rodina Petrovova potýká s dalším dnem v zemi, kde minulost nikdy není minulostí, současnost je nasáklá […] Posted in Filmové recenze
  • Svatba Jiřího Káry6. června 2022 Svatba Jiřího Káry děleeeej, už tady mělo být 5 hvězdiček 4 minuty ty magore Posted in Krátké recenze
  • Sex se přesouvá stále více i na internet5. října 2015 Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma odměny a také způsob, jakým jsou vyhledávány. Sex je přirozenou součástí našich životů. V […] Posted in Domácí rady
  • Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy31. července 2018 Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy Toulonský kriminalista Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyřešených případů, ale také záhady a traumata, které ho pronásledují. Patří mezi ně záhadné zmizení milované ženy a zločinec, […] Posted in Recenze knih
  • Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz2. března 2017 Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz Tisková zpráva 1. 3 2017 Na portálu DAFilms.cz probíhá do 12. března tradiční streamování českých dokumentárních filmů nominovaných na Českého lva. V rámci této akce s podtitulem Český […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47972 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71588 KB. | 19.06.2024 - 22:14:28