Kritiky.cz > Technika > Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize

Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

3D LED tele­vi­ze? Kdo to kdy sly­šel! To je jis­tě lež! - Ano, tak tako­vé­to reak­ce mohou nastat, pokud lidé usly­ší ten­to ter­mín, ale nejed­ná se o Sci-fi, či o hud­bu budouc­nos­ti, ale o fakt, kte­rý je vel­mi zná­mý. Firma Philips si na vývo­ji jak kom­po­nen­tů, tak desig­nu tele­vi­ze dala oprav­du zále­žet, a tak před námi sto­jí úchvat­ná 3D LED tele­vi­ze, kte­rá nemá obdo­by.

Ihned jak se na Philips DesignLine 32PDL7906H podí­vá­te, tak vám musí být jas­né, že se nejed­ná o jed­nu ze séri­o­vě vyrá­bě­ných tele­vi­zí, kde se kla­de důraz spí­še na vnitřek tele­vi­ze, než na její vzhled. U Philips DesignLine 32PDL7906H je doká­zá­no, že obě ces­ty jdou sklou­bit dohro­ma­dy, a tak vznik­la doko­na­lá tele­vi­ze, kte­rá nabí­zí divá­ko­vi jedi­neč­ný záži­tek z dívá­ní se na pořa­dy, ale také doslo­va na tele­vi­zi. Díky své­mu neotře­lé­mu bílé­mu desig­nu tele­vi­zi může­te umís­tit takřka kam­ko­liv a kam­ko­liv ji umís­tí­te, tam bude stát za to! Uvnitř tele­vi­ze nalez­ne­te kla­sic­ké Full HD roz­li­še­ní, 3D pro­jek­ci vylep­še­nou o růz­né efek­ty a dal­ší uži­teč­né věci, kte­ré fir­ma Philips do této ceno­vé kate­go­rie tele­vi­zí dává.

Udělejte si na Vánoce radost a zakup­te si odliš­nou tele­vi­zi, kte­rou jen tak nikdo nemá. Jistě bude­te maxi­mál­ně spo­ko­je­ní. Philips DesignLine 32PDL7906H se pro­dá­vá za 25 000,-Kč a nej­lev­ně­ji ji může­te zakou­pit v TOMTO inter­ne­to­vém obcho­dě. Pokud nemá­te dosta­tek peněz, pak nezou­fej­te! Televizi si může­te vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70746 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71641 KB. | 29.02.2024 - 12:44:49