Kritiky.cz > Profily osob > Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií

Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií

Photo © MTM Enterprises
Photo © MTM Enterprises
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pierce Brosnan je jed­ním z nej­slav­něj­ších her­ců, kte­ří ztvár­ni­li roli agen­ta 007 v bon­dov­kách. Irský herec sla­ví 16. květ­na 2023 své kula­té sedm­de­sá­té naro­ze­ni­ny a může se ohléd­nout za boha­tou a úspěš­nou kari­é­rou.

Brosnan se naro­dil v roce 1953 v Irsku, ale vyrůs­tal u pří­buz­ných, pro­to­že jeho otec rodi­nu opus­til a jeho mat­ka ode­šla za pra­cí do Anglie. Když mu bylo 15 let, pře­stě­ho­val se za ní do Londýna a začal stu­do­vat herec­tví. V roce 1980 si vzal aus­tral­skou hereč­ku Cassandru Harrisovou, kte­rá hrá­la Bond girl ve fil­mu Jen pro tvé oči. Spolu s ní a její­mi dvě­ma dět­mi z prv­ní­ho man­žel­ství se pře­stě­ho­val do USA, kde dostal hlav­ní roli v seri­á­lu Remington Steele.

V roce 1986 měl popr­vé mož­nost hrát Jamese Bonda, ale musel ji odmít­nout kvů­li smlou­vě na seri­ál. Druhou šan­ci dostal v roce 1994, když byl vybrán jako nástup­ce Timothyma Daltona. Brosnan se stal čtvr­tým her­cem, kte­rý ztvár­nil slav­né­ho agen­ta brit­ské taj­né služ­by. Natočil čty­ři bon­dov­ky: Zlaté oko (1995), Zítřek nikdy neu­mí­rá (1997), Jeden svět nesta­čí (1999) a Dnes neu­mí­rej (2002). Jeho bon­dov­ky byly komerč­ně vel­mi úspěš­né a Brosnan byl oce­něn jako šar­mant­ní a ele­gant­ní herec.

Brosnan si ale neza­hrál jen v bon­dov­kách. Mezi jeho dal­ší zná­mé fil­my pat­ří napří­klad Podvodníci (1988), Pan Johnson (1990), Exploze (1992), Thomas Crown (1999), Muži ve střed­ním věku (2002), Mamma Mia! (2008) nebo November Man (2014). Brosnan také pro­du­ko­val něko­lik fil­mů a pod­po­ro­val růz­né cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce.

Brosnan pro­žil i osob­ní tragé­die. V roce 1991 zemře­la jeho prv­ní žena Cassandra na rako­vi­nu vaječ­ní­ků. V roce 2001 se podru­hé ože­nil s novi­nář­kou Keely Shaye Smithovou, se kte­rou má dva syny.

Pierce Brosnan je i ve svých sedm­de­sá­ti letech stá­le aktiv­ním a oblí­be­ným her­cem. Jeho posled­ním fil­mem je Cinderella, kde hra­je krá­le Rowana. Film má mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2023.


Zdroje:

  • denik.cz
  • expresfm.cz
  • imdb.com

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07702 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72374 KB. | 20.05.2024 - 20:24:00