Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šestý den Bůh stvořil Black Adama

Šestý den Bůh stvořil Black Adama

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (12 hlasů, průměr: 1,92 z 5)
Loading...

Black Adam je nařa­cha­ná akč­ní jíz­da. Nouze není o ino­va­ce super­hr­din­ské­ho žán­ru, řeme­sl­ně vypipla­né posta­vy a hlav­ně hlu­bo­kou myš­len­kou na závěr. Fakt? A víte vy co? Ne! Řeknu to takhle: když film skon­čil, bre­čel jsem jako malý kluk. Takovou jsem měl radost!

Jak je vám asi zná­mo, Marvel má své mul­ti­vesmír­né Avengery, DC nedá dopus­tit na Snyderovu Justice League, Sony má svůj pavou­čí vesmír bez spi­der­ma­na a Amazon se zase může pochlu­bit divo­kou Bandou… no a teď už i Lidl má svou vlast­ní super­hr­din­skou ochran­nou par­tič­ku – Džastis Sosaj-i-ty. A ne, nemá to nic spo­leč­né­ho s Genzerem.

Hlavní účinkující:

Oslnivá mar­ke­tingo­vá Lidl jed­na­tel­ka Quintessa „Pro tebe Cyclone, brou­ku!“ Swindell, jejíž herec­ký výkon se nepře­kva­pi­vě zúžil na upnu­tý kos­tým a znač­ko­vý pudr a dal by se své­vol­ně ozna­čit za nechut­ný švindl a haba­ďů­ru na jed­no­duš­ší­ho divá­ka. Dále okříd­le­ný Aldis Hodge, kte­rý ale v běž­ných dnech létá maxi­mál­ně s koš­tě­tem po poboč­ce. Nechybí ani mla­dič­ký bri­gád­ník Noah Centineo, kte­rý si rád říká „Rozbíječ ato­mů“, ale v pra­xi je to doce­la neškod­ný, plo­chý panic. Film by se pocho­pi­tel­ně sám neza­pla­til nebýt senil­ní­ho bohá­če Pierce Brosnana, nezpo­chyb­ni­tel­né­ho šéfa a maji­te­le Lidl poboč­ky, kde všech­na tato indi­vi­dua den­ně pra­cu­jí, tak­zva­né­ho „Doktora Osudu“ – jeli­kož vždyc­ky dopře­du ví, kte­ré­ho zbo­ží je potře­ba nej­ví­ce nakou­pit a obrá­ce­ně. Přidejte k tomu ješ­tě čtr­nác­ti­le­té­ho skej­ťá­ka Bondhiho, kte­ré­ho tam­ní seku­ri­ťák Dwayne Johnson lapil při poku­su o krá­dež ciga­ret, a jehož fil­ma­ři pod pohrůž­kou infor­mo­vá­ní rodi­čů také donu­ti­li si ve fil­mu zahrát.

Smíchejte to dohro­ma­dy a máte podi­vu­hod­ný dort pej­ska a kočič­ky, po kte­rém vás ale namís­to bři­cha budou bolet oči, mozek a hla­va. Oči od nepře­tr­ži­tě bli­ka­jí­cích barev­ných paprs­ků (oči­vid­ně se zase někdo sna­žil zabít epi­lep­ti­ky), mozek od boles­ti­vě tupých pro­mluv a totál­ně kli­šo­vi­té­ho scé­ná­ře a hla­va, pokud to není zřej­mé, od výbuchů. Režisér Jaume Collet-Serra je totiž pokor­ný žák a vlez­lý obdi­vo­va­tel Michaela Baye, čiže se roz­ho­dl někte­ré z jeho mis­tr­ných kous­ků zopa­ko­vat. Výborně se mu na plát­no poved­lo pře­vést zejmé­na Bayovu oblí­be­nou pouč­ku, kte­rá mimo­cho­dem zabra­la všech deset pozic na sezna­mu Bayových oblí­be­ných pou­ček. Ta zní: „Když nevíš co, frk­ni tam výbuch.“ Bum bác!

To, jak se z pofi­der­ních Lidl zaměst­nan­ců sta­la herec­ká esa, je pro­za­tím před­mě­tem vyšet­řo­vá­ní. Jsem si však doce­la jis­tý, že ame­ric­ký úřad pro evi­den­ci idi­o­tů nám již brzo nabíd­ne uspo­ko­ji­vou odpo­věď. Do té doby se s vámi lou­čím. Prosím, kou­kej­te na kva­lit­ní fil­my. Ne na čer­né­ho Adama. I Bůh ví, že je to ptá­ko­vi­na. Jen dal­ší cha­tr­ný pokus o vytřís­ká­ní peněz z náru­ži­vých ner­dí­ků a vyku­le­ných bato­lat.

Verdikt: „Už dost pro­sím!“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81804 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72107 KB. | 12.04.2024 - 20:32:08