Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly / Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl

Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly / Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na palu­bu, na palu­bu vy sucho­zem­ské kry­sy… Piráti z Karibu jsou oním typem fil­mu, při  kte­rém si vzpo­me­ne­te na dobu, když jste si hrá­li na pirá­ty (i když, dnes se spíš hra­je na Power Rangers a Pokémony) a zali­tu­je­te toho, že nej­vět­ší dob­ro­druž­ství vaše­ho živo­ta je to, že vám zapa­dl ovla­dač na tele­vi­zi za gauč.

Tituly s téma­ti­kou pirát­ství byly v  minu­los­ti vel­mi oblí­be­né, ale postu­pem času se jich natá­če­lo méně a méně, a  jaké­ko­liv poku­sy o jejich resus­ci­ta­ci neby­ly pří­liš úspěš­né. Například vel­ko­le­pá podí­va­ná Ostrov hrdlo­ře­zů s Geenou Davis v  hlav­ní roli, se i přes svou nespor­nou kva­li­tu, neu­chy­ti­la a  nesla­vi­la tako­vý úspěch, jaký se oče­ká­val (a jaký by si zaslou­ži­la).

Ale máme tu nové­ho hor­ké­ho favo­ri­ta, kte­rý vese­le mává čer­nou vlaj­kou s  leb­kou a překří­že­ný­mi hná­ty – Piráty z Karibiku: Prokletí Černé per­ly jsou tady…

Na rovi­nu, Piráti z Karibiku mají vše, co by tako­vý správ­ný pirát­ský film měl mít – sym­pa­tic­ké hlav­ní hrdi­ny, svůd­nou dív­ku v nesná­zích (i když není zase tak bez­bran­ná, jak na prv­ní pohled vypa­dá), moc­né­ho pro­tiv­ní­ka, kte­ré­ho není jen tak jed­no­du­ché zabít, tajem­nou jes­ky­ni plnou zla­ta, troš­ku nezbyt­né­ho rumu, ale navíc také nevtí­ra­vý humor. A to vše posle­po­va­né do kom­pakt­ní mozai­ky, kte­rá nepů­so­bí cha­o­tic­ky.

Když je krás­ná guver­né­ro­va dce­ra Elizabeth une­se­na kapi­tá­nem Černé per­ly Barbossou, její taj­ný cti­tel kovář William Turner je roz­hod­nut vysvo­bo­dit jí za kaž­dou cenu. I  za tu, že se spo­jí s Jackem Sparrowem, pirá­tem, kte­rý má s Barbossou také nevy­ří­ze­né účty.

Tato nesou­ro­dá dvo­ji­ce ukrad­ne nej­rych­lej­ší loď flo­ti­ly Interceptor a  plná elá­nu (a Jack i alko­ho­lu) se vrhá pro­ná­sle­do­vat únos­ce, svůd­né Elizabeth. Jenže, i kapi­tán Barbossa má pár pře­kva­pe­ní v ruká­vu, napří­klad to, že on i jeho posád­ka jsou posti­že­ni kru­tou klet­bou, kte­rá jim sice daro­va­la nesmr­tel­nost, ale na dru­hou stra­nu je zba­vi­la schop­nos­ti coko­liv cítit. To se na prv­ní pohled zdá jako výho­da, ale po  něja­kém čase vám začne lézt na ner­vy, že máte stej­ný (ne)požitek z jabl­ka, peče­ně, rumu nebo krás­né dív­ky.

A teď už bude­te přes dvě hodi­ny sle­do­vat jak se Will a Jack nejdří­ve sna­ží zachrá­nit Elizabeth, poté, Elizabeth Willa atd. atd. atd. atd., jed­no­du­še i přes netra­dič­ní dél­ku se nebu­de­te nudit.

Samozřejmě se dočká­te i sou­bo­jů lodí, muže pro­ti muži (nemrt­vé­mu), kte­ré jsou cho­re­o­gra­fic­ky dob­ře zvlád­nu­té, tri­ko­vě na úrov­ni, a  díky kva­lit­ní­mu dyna­mic­ké­mu stři­hu jim nechy­bí akč­ní náboj.

Přesto zůstá­va­jí nej­vět­ším kla­dem herec­ké výko­ny, a  pře­de­vším pak to, co před­vá­dí Johny Depp, kte­rý je (jako ve vět­ši­ně fil­mů) skvě­lý. V jeho podá­ní se Jack Sparrow stá­vá více méně komic­kou posta­vou a vde­chu­je Pirátům z Karibiku humor­ský aspekt. Příjemný je i Orlando Bloom jako William Turner, kte­rý tou­to rolí svou pozi­ci ido­lu tee­nage­rov­ských dívek upev­ňu­je, ale také uka­zu­je, že kro­mě při­taž­li­vé­ho vzhle­du dis­po­nu­je i nespor­ným herec­kým talen­tem. A když jsem u toho při­taž­li­vé­ho vzhle­du, tak Keira Knightley je, jak to jinak říct, k  „sežrá­ní“. I pro ní pla­tí, že nespo­lé­há jen na fyzic­kou krá­su, ale i její hra­ní si zaslou­ží pozor­nost.

Důležité jsou samo­zřej­mě i vizu­ál­ní efek­ty. A ani tady nemám výhrad. Armáda nemrtvých se hýbe jako…“živá“, její pohy­by jsou ply­nu­lé a nepů­so­bí, sko­ro vůbec, počí­ta­čo­vě.

Myslím, že jako oži­ve­ní pirát­ské­ho téma­tu jsou Piráti z Karibiku skvě­lí. Možná nespus­tí tsuna­mi, ale pořád­né vlno­bi­tí roz­hod­ně vyvo­la­jí…

Tak dámy a páno­vé, vytáh­ně­te šátek po babič­ce, vytas­te kuchyň­ský nůž, oko si pře­lep­te náplas­tí a svou uřva­nou andul­ku si posaď­te na rame­no, je čas vzkří­sit zašlou slá­vu pirá­tů. Zvedněte kot­vy nebo chce­te na gau­či shnít navždy…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Policie Modrava7. srpna 2019 Policie Modrava Jeden z nejúspěšnějších seriálů televize Nova se vrací s novými díly a znovu diváky přenese do prostředí malebné šumavské přírody, která ukrývá další kriminální případy. Osm nových dílů, […] Posted in Speciály
  • V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku 1977,...19. října 2020 V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku 1977,... V Cyberpunk 2077 se objeví stoleté Porsche 911 z roku 1977, které bude řídit Johnny Silverhand aka Keanu Reeves. Dle poslední Night City Wire prezentace jsme se také dozvěděli, že v CD […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Soutěž o Steam klíče (RUINER & RUNNING WITH RIFLES & AER Memories of Old )14. května 2018 Soutěž o Steam klíče (RUINER & RUNNING WITH RIFLES & AER Memories of Old ) Klíče získá získá nejlepší "hláška" v bublině obrázku na facebooku. Trvání soutěže: 14.5.2018 - 20.5.2018 Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny […] Posted in Soutěže
  • Mistr | The Master [75%]24. února 2013 Mistr | The Master [75%] Mistr http://www.csfd.cz/film/295340-mistr/ http://www.imdb.com/title/tt1560747/ Alternativní názvy: The Master Nevhodný mládeži do 15 let V kinech ČR od: 10.01.2013 Aerofilms V […] Posted in Filmové recenze
  • Xbox Game Pass vyšel na Android. Předplatné na mobilech se...15. září 2020 Xbox Game Pass vyšel na Android. Předplatné na mobilech se... Xbox Game Pass vyšel na Android. Předplatné na mobilech se zeleným robůtkem obsahuje až 172 her, včetně The Witcher 3: Wild Hunt, A Plague Tale: Innocence, DayZ, DiRT 4, F1 2019, Forza […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Referát28. května 2019 Referát Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.)26. října 2003 Prci, prci, prcičky - Svatba (I se Stiflerovou mámou.) Nechci nijak fušovat filmařům do práce, ale pokud mě paměť neklame, domnívám se, že jednou ze zásad, které se jakékoli sequely (tj. pokračování) snaží dodržovat, je stálé herecké obsazení. […] Posted in Filmové recenze
  • KAREL GOTT17. července 2018 KAREL GOTT S TOU PRAVOU PÍSNÍ V TEN PRAVÝ OKAMŽIK — Karel Gott již na konci června v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá. Křest se uskutečnil na místě, kde předloni v říjnu […] Posted in
  • Pod rouškou noci18. ledna 2017 Pod rouškou noci Ben Affleck je v poslední době všude. Vedle komiksu se zvládá věnovat i vlastní tvorbě režijní i scenáristické. Nejnovějším příspěvkem v jeho bohaté kariéře je gangsterka Live by Night, u […] Posted in Kritický Klub
  • The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store11. května 2023 The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store Skvělá zpráva pro všechny fanoušky her a příznivce The Sims™ 4! Dnes nabízí Epic Store vzrušující výběr bezplatného obsahu pro populární simulaci života. Tato akce na omezený čas zahrnuje […] Posted in Novinky ze světa her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73070 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69473 KB. | 06.12.2023 - 08:32:12