Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nekecej a pádluj!

Nekecej a pádluj!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lehce ulít­lá kome­die o tro­ji­ci kama­rá­dů, kte­ří se po letech setká­va­jí na pohřbu čtvr­té­ho z nich. Na jeho počest pod­nik­nou dob­ro­druž­nou výpra­vu za pokla­dem upro­střed ame­ric­ké divo­či­ny.

Trojici hlav­ních postav tvo­ří drs­ňák, slušňák a sym­paťák. Drsňák a sym­paťák jsou si pova­ho­vě dost podob­ní - oba dob­ro­druž­né pova­hy, jen tak je něco neroz­ho­dí, v ničem nevi­dí pro­blém. Slušňák z jejich par­ty vybo­ču­je - je men­ší­ho vzrůstu, je vel­mi opa­tr­ný a původ­ně vlast­ně nikam nechtěl. Do celé akce byl zata­žen pro­ti své vůli, což svým kama­rá­dům během ces­ty něko­li­krát důraz­ně při­po­mí­ná, při­čemž vždy navr­hu­je, že by se moh­li vrá­tit a tuto nesmy­sl­nou infan­til­ní akci zru­šit.

Uprostřed divo­či­ny, ale nelze na návrat pomýš­let, zvlášť, když při­jdou o loď a okol­ní pří­ro­da se netvá­ří zrov­na přá­tel­sky. Tedy až na med­vě­di­ci vel­mi mateř­ské pova­hy, kte­rá se na chudá­ka slušňá­ka upne, jako na vlast­ní mlá­dě. Místní šerif se také netvá­ří nijak nad­še­ně, zvlášť když zjis­tí, že se tato troj­ka chys­tá do okol­ní divo­či­ny. Trapeři v lesích, ze kte­rých se nako­nec vyklu­bou vel­ko­pěs­ti­te­lé mari­hu­a­ny, jsou pak oprav­du těž­ký oří­šek. Naopak pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pro naše dob­ro­dru­hy jsou les­ní ženy, kte­ré při deš­ti a bou­ři tan­čí zce­la nahé na posvát­ném stro­mě. Kdyby si holi­ly nohy, neby­lo by jim co vytknout, jen­že to les­ní ženy nedě­la­jí 🙂

Nekecej a pád­luj je cel­kem fajn kome­die. Není to nic svě­to­bor­né­ho, u čeho bych se potr­hal smí­chy, na dru­hou stra­nu to roz­hod­ně není nuda. Jedná se o prů­měr­nou rodin­nou zába­vu, kte­rá kom­bi­nu­je road-movie a tee­nager­ské a hulič­ské kome­die. Pár pove­de­ných gagů se tam urči­tě najde i když vel­kou část tvo­ří spíš naráž­ky na jiné fil­my. Děj fil­mu i poin­ta je však troš­ku naiv­ní až infan­til­ní. Pěkným oko­ře­ně­ním je pak pro­stře­dí ame­ric­ké divo­či­ny, ve kte­ré se celý děj ode­hrá­vá.

O filmu:

Nekecej a pád­luj!
USA, 2004, 95 min
Oficiální web: Without a Paddle
Režie: Steven Brill
V hlav­ních rolích: Matthew Lillard, Seth Green, Dax Shepard, Ray Baker, Rachel Blanchard


Podívejte se na hodnocení Nekecej a pádluj na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24552 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71812 KB. | 23.07.2024 - 13:19:04