Kritiky.cz > Speciály > Příchozí - O TVŮRCÍCH

Příchozí - O TVŮRCÍCH

PrichosPlak
PrichosPlak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            DENIS VILLENEUVE (režie) je uzná­va­ný francouzsko-kanadský reži­sér, kte­rý na sebe celo­svě­to­vou veřej­nost upo­zor­nil nomi­na­cí na Oscara v kate­go­rii Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film, jež zís­kal jeho sní­mek Požáry, dra­ma o násled­cích liba­non­ské občan­ské vál­ky pro rodi­nu imi­gran­tů v Montrealu. Tento fran­couz­sky mlu­ve­ný film je maga­zí­nem New York Times pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších fil­mů roku 2011.

            V roce 2015 byl na fes­ti­va­lu v Cannes ten­to que­bec­ký reži­sér poctěn nomi­na­cí na pres­tiž­ní cenu Palme d’Or pro svůj sní­mek Sicario: Nájemný vrah. Tento film, kte­rý byl jako Villeneuevův prv­ní na tom­to fes­ti­va­lu zařa­zen do hlav­ní sou­tě­že, sle­du­je osu­dy ide­a­lis­tic­ké agent­ky FBI v podá­ní drži­tel­ky Zlatého gló­bu Emily Blunt, kte­rou její tou­ha po spra­ve­dl­nos­ti zavá­dí do tem­né­ho svě­ta na hra­ni­cích Spojených stá­tů a Mexika, kde nepla­tí žád­né záko­ny a kde jsou její morál­ní hod­no­ty podro­be­ny zkouš­ce v podo­bě všu­dypří­tom­ných drog, tero­ru, ile­gál­ních imi­gran­tů a korup­ce. Ve fil­mu dále hra­jí osca­ro­vý Benicio del Toro a na Oscara nomi­no­va­ný Josh Brolin. Film byl nomi­no­ván na Oscara cel­kem ve třech kate­go­ri­ích, a to sice za Nejlepší kame­ru (Roger Deakins), Nejlepší původ­ní fil­mo­vý soun­d­track (Jóhann Jóhannson) a Nejlepší zvuk (Alan Robert Murray).

             ERIC HEISSERER (scé­nář) je sce­náris­ta a spi­so­va­tel. V roce 2016 napsal a pro­du­ko­val fil­mo­vý hit Zhasni a zemřeš spo­leč­nos­ti New Line, inspi­ro­va­ný krát­kým fil­mem Davida F. Sandberga. Koproducenty sním­ku byli Lawrence GreyJames Wan a reží­ro­val ho David F. Sandberg.

            V roce 2013 debu­to­val jako reži­sér sním­kem HoursPaulem WalkeremGénesis Rodríguez. Pracuje také na dal­ším celo­ve­čer­ním fil­mu, zahr­nu­tém na pres­tiž­ním Černém sezna­mu, Bird Box, kte­rý je momen­tál­ně obsa­zo­ván – pro spo­leč­nos­ti Universal Pictures ho pro­střed­nic­tvím své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Bluegrass Films pro­du­ku­je Scott Stuber a režie se ujme Andy Muschietti.

            Heisserer pra­cu­je také na pře­pi­su sním­ku Bloodshot, prv­ním fil­mu na moti­vy pří­bě­hů Valiant Comics, kte­ré se na plát­na kin chys­tá uvést spo­leč­nost Sony v pro­duk­ci Neala Moritze, spo­leč­nos­ti Sony Pictures a spo­leč­nos­ti Valiant Comics. Film bude reží­ro­vat Chad Stahelski (John Wick). Pro pro­du­cen­ta Neala Moritze a spo­leč­nost Sony pra­cu­je také na dal­ší adap­ta­ci pří­bě­hů Valiant Comics s názvem Harbinger.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Příchozí


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23899 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72119 KB. | 13.04.2024 - 15:47:17