Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Projekt Adam - 60 %

Projekt Adam - 60 %

PJA
PJA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V loni šel v kinech vel­mi úspěš­ný film. Free Guy. Tento rok se reži­sér a hlav­ní hvězda loň­ské fil­mu vrh­li na dal­ší pro­jekt. Tím je Projekt Adam.

Tentokrát je to více cit­li­vé téma. Příběh bojov­ní­ka z budouc­nos­ti, kte­rý díky svém mlad­ší­mu já z roku 2022 doká­že zachrá­nit svo­ji pří­tom­nost, man­žel­ku a samo­zřej­mě svět.

Shawn Levy pat­ří mezi vel­mi úspěš­né reži­sé­ry. Proslavil se Nocí v muzeu, pokra­čo­val Netflix sérii Stranger Things a sna­ží se nám kaž­dý rok při­pra­vit seri­ál nebo film, kte­rý mu vydě­lá pení­ze.

Ryan Reynolds už pat­ří mezi herec­ké mata­do­ry a je jed­ním z mála her­ců, kte­ří se umí kome­di­ál­ně zne­mož­nit nato­lik dob­ře, aby film byl úspěš­ný. Od dob tře­tí­ho Bladeho si doká­zal ten­to herec najít tako­vé pro­jek­ty, kte­ré se sta­ly úspěš­né a sám oso­bě doká­že utáh­nout celý film.

V novém fil­mu Netflixu Projekt Adam zno­vu utáh­ne celý film, aniž bychom se nudi­li. Tentokrát si kolem sebe vybral dal­ší úspěš­né her­ce Marka Ruffala, Jennifer Garner a Zoe Saldanu, kte­ří mu zdár­ně sekun­du­jí.

Hlavní pozi­ce je ale na hlav­ně na hlav­ní hvězdě, kdy se Ryan Reynolds koneč­ně odklo­nil od týp­ku­jí­cí­ho týp­ka, ale sekun­du­je své­mu vlast­ní­mu mlad­ší­mu já, kte­ré­ho hra­je herec­ký debu­tant Walker Scobell.

Shawn Levy dostal dosta­tek peněz na to, aby nato­čil onli­ne oddychov­ku, kte­ré by asi v kině nemě­la tolik úspě­chu, ale pro svět Netflixu se napros­to hodí. Fanoušek má svo­je hvězdy, zába­vu a neděl­ní večer mi v kli­du rych­le uběh­ne. Film ani není tak dlou­hý, a tak není potře­ba tolik u toho pře­mýš­let, pou­ze se bavit.

Film se pro Netflix napros­to hodí a pro Čechy je i pozi­tiv­ní, že je dabo­va­ný, a tak si film uži­je kaž­dý, kdo si onli­ne služ­bu před­pla­tit. Bohužel je to pros­tě ne kino film, kte­rý by se v kině neu­chy­til. Tak si jej fanouš­ci slav­ných her­ců uži­jí pou­ze onli­ne. Příběh je jed­no­du­chý, záplet­ka ješ­tě jed­no­duš­ší a zpra­co­vá­ní, na Netflix doce­la dob­ré, ale kdy­by to byl film, bez hvězd­né­ho reži­sé­ra, her­ců… tak by se na něj zapo­mně­lo.


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Projekt Adam na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13071 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71748 KB. | 18.06.2024 - 00:48:24