Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Passed Pawn (S03E07)

Westworld - Passed Pawn (S03E07)

Wes07
Wes07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsem zvě­da­vý, jest­li nám v kri­zi nové­ho viru z Číny pomu­že Dolores, ale asi ne. Je to pře­ci Sci-fi. A ta nemá být v reál­ném živo­tě.
Předposlední díl nám vysvět­lil pocho­pe­ní svě­ta, jak v době, kdy jsou posta­ve­ny par­ky robo­tů, žijí nor­mál­ní lidé. Ne moc šťast­ně, ale to asi víte.. V reál­ném svě­tě máme viry a v tom seri­á­lo­vém Westworldu máme zase robo­ty a ti můžou za zni­če­ní svě­ta.
Předposlední díl není bohu­žel tak dob­rý, jak jsem čekal, zno­vu jsme se shle­da­ly s Dolores a Maeve a zno­vu zaži­li jejích dal­ší sou­boj. V před­cho­zím díle jsme jej taky měli, jenom skon­čil pro Maeve nešťast­ně. Ale jak jsou robo­ti, tak se zno­vu vra­cí­me tam, kde jsme minu­le skon­či­li.
Doloresiň part­ner Caleb se koneč­ně dozví, jak to s ním bylo a doká­že to pocho­pit? Jak bylo s ním mani­pu­lo­vá­no, aby ho nemu­se­li zni­čit?
Jsem zvě­da­vý, na posled­ní díl, před­po­sled­ní byl tro­cha výpl­ňo­vý, dozvě­dě­li jsme se něko­lik důle­ži­tých věci, kte­ré způ­so­bi­li zánik svě­ta, jak ho teď zná­me, a tak dou­fám, že se poda­ří hlav­ní tro­ji­ci (Dolores + Caleb a důle­ži­tý „Muž v čer­ném“) pora­zit nej­vět­ší­ho zápo­rá­ka tře­tí sezó­ny něja­kém efek­tiv­ním způ­so­bem, jinak to nebu­de mít cenu.
Moje hod­no­ce­ní před­po­sled­ní­ho dílu 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39713 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73700 KB. | 22.05.2024 - 14:12:35