Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

Harazin
Harazin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.”

Jak vznik­la vaše spo­lu­prá­ce na fil­mu Abstinent?

David mi zavo­lal v době, kdy jsem měl za sebou tře­ti­nu své tří­mě­síč­ní léč­by. Nápad pro­po­jit můj osob­ní pří­běh s fil­mem mi při­šel od začát­ku skvě­lý! Zejména pak, když jsem věděl, že mám roze­psa­nou sil­nou píseň, kte­rá bude přes­ně zapa­dat do kon­cep­tu fil­mu. David mě navští­vil v léčeb­ně, ujas­ni­li jsme si detai­ly a spo­lu­prá­ce byla na svě­tě.

O čem pojed­ná­vá vaše píseň KVIT?

Píseň je celá o mých emo­cích, kte­ré se ve mě dusi­ly a nechtě­lo se jim ven. Kvit jsem začal psát v době, kdy jsem musel ješ­tě měsíc čekat na nástup do léčeb­ny a tou dobou jsem žil v napros­té apa­tii vůči vše­mu a všem. Zpívá se v ní i o nadě­ji, že až pře­ko­nám ty špat­né časy, budu moci zase být tím, kým jsem býti chtěl. To jsem si ale v té době zatím abso­lut­ně neu­měl ani před­sta­vit.

Poprvé jste sklá­dal titul­ní píseň pro film, jaká je to zku­še­nost?

Nevnímal jsem to jako něco nové­ho. Soustředil jsem se na všech­ny pod­stat­né věci, jako při kaž­dém před­cho­zím natá­če­ní. Myslím, že mi to pořád­ně dojde, až uvi­dím film v kině a usly­ším v něm naši píseň.

Ze sym­bo­lic­ké­ho pro­po­je­ní vaše­ho život­ní­ho pří­bě­hu a posta­vy z fil­mu až mrazí…Jde o vaši zpo­věď?

Do posled­ní teč­ky.

Jak na vás půso­bí pří­běh fil­mu Abstinent? Tedy kon­krét­ně posta­va Adama?

Na mě ten pří­běh půso­bí už zce­la nor­mál­ně, pro­to­že jsem zažil, co jsem zažil... V Opavě jsem si našel spous­tu nových přá­tel a jeden z nich řešil podob­ný pro­blém. Vím, že tako­vých lidí a tako­vých pří­bě­hů, je na svě­tě straš­ně moc.

Co bys­te vzká­zal svým fanouškům i budou­cím divá­kům fil­mu Abstinent?

Vzkázal bych jim, ať pijou alko­hol tak, aby nemu­se­li nikdy pře­stat úpl­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75791 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71697 KB. | 19.06.2024 - 00:29:49