Kritiky.cz > Recenze knih > S nervama v kopru a kopretinách

S nervama v kopru a kopretinách

996 bg
996 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ne vždyc­ky je všech­no na svě­tě zali­té slun­cem a úsmě­vem na tvá­ři, a o tom by moh­ly vlast­ně vyprá­vět i tyto bás­ně od autor­ky Ruženy Bezakové   „S ner­va­ma v kop­ru a kopre­ti­nách“. 

Jak už samot­ný název bás­nic­ké sbír­ky napo­ví­dá, roz­hod­ně se nebu­de jed­nat o nikterak vese­lé ver­še, ale nao­pak o ver­še plné melan­cho­lie, smut­ku, zkla­má­ní, depre­se, a v nepo­sled­ní řadě i tak tro­chu jis­křič­ky nadě­je v lep­ší zítř­ky.

Sbírka není nijak roz­sáh­lá a na svých 30 stra­nách před­sta­vu­je dohro­ma­dy 20 bás­ní s názvy: Třpytky v trá­vě, Chemie 1, Vyznání stal­ke­ra, Útěk, Chemie 2, Řeka, Slave, Zkrat, Čas, Fragile, Fata Morgána, Včelín, As I Lay Dying, Do nebe a zpět, Vesmírný pro­jek­tor, S mozo­ly, Vstříc bes­ti­ím, Ekvalizér, Vně duše a Světlo.

Všechny bás­ně, někte­ré krat­ší a jiné nao­pak del­ší, jsou psa­né jako tex­ty pís­ní, jež si klid­ně může­te brou­kat pod vou­sy, ane­bo  si je číst pod zvu­ko­vou kuli­sou jaz­zu či šan­so­nu, a nechat tak tyto ver­še odha­lu­jí­cí nit­ro roze­rva­né duše napl­no půso­bit na vaše vlast­ní emo­ce.

Jsou to vel­mi emo­tiv­ní ver­še, jež své­ho čte­ná­ře napros­to pohl­tí do své ponu­ré a depre­siv­ní nála­dy, navíc autor­ka doká­že s ver­ši doko­na­le vystih­nout své vlast­ní  emo­ce, myš­len­ky a poci­ty, až vás z toho doslo­va mra­zí v zádech.

Je znát, že v této kra­tič­ké sbír­ce se prav­dě­po­dob­ně jed­ná o auten­tic­ké pro­žit­ky autor­ky, jež sama pro­ží­va­la nebo poci­ťo­va­la, neboť jsou vel­mi věro­hod­né a živé. Každý, kdo bude číst tuto bás­nic­kou sbír­ku, se po pře­čte­ní prv­ních slov ver­šů se lehce doká­že vcí­tit do těch­to poci­tů a nala­dit se na stej­nou vlnu.

Za mě je to vel­mi skvě­le napsa­ná a co se týče „emo­cí“ vel­mi sil­ná bás­nic­ká sbír­ka, kte­rá krás­ně vysti­hu­je i dru­hou odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta, kde ne vždy je všech­no jen o rados­ti, štěs­tí a lás­ce, ale i o poci­tech, jež nás samot­né zra­ňu­jí, při­ná­še­jí bolest a smu­tek. 

A tako­vý je chtě nechtě ve sku­teč­nos­ti i život nás všech, kdy se v něm pro­lí­na­jí oka­mži­ky štěs­tí s oka­mži­ky zkla­má­ní, smut­ku a bez­na­dě­je, aby pak s malou jis­křič­kou nadě­jí jsme moh­li oče­ká­vat snat o tro­chu“ lep­ší zítř­ky“....

 

S ner­va­ma v kop­ru a kopre­ti­nách

Autorka: Ružena Bezáková

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

První elek­tro­nic­ké vydá­ní, čes­ky

Praha, rok 2024

Počet stran: 29

ISBN: 978-80-281-1211-0 (ePub)

ISBN: 978-80-281-1212-7 (mob­po­cket)

ISBN: 978-80-281-1213-4 (pdf)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69386 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71935 KB. | 22.07.2024 - 22:18:47