Kritiky.cz > Pozvánky na akce > SAUNOVÉ CEREMONIÁLY V AQUACENTRU ŠUTKA

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY V AQUACENTRU ŠUTKA

Saunovani A4 20180906
Saunovani A4 20180906
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prázdniny jsou u kon­ce a se záři­jo­vý­mi dny se nám opět do Aquacentra Šutka vra­cí oblí­be­né sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Pojďte s námi otevřít sau­no­vou sezó­nu a navštiv­te naše sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Ve čtvr­tek 13. 9. 2018 pro­hřej­te své tělo a zažij­te zábav­ný relax v rám­ci sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů s roz­ma­ni­tou téma­ti­kou. Zážitkové sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly může­te vyzkou­šet od 15:00 do 20:00h. Program dopl­ní také zábav­ná sou­těž Windstorm Master - sou­těž o nej­sil­něj­ší máv­nu­tí ruč­ní­kem o vol­né vstu­py do Aquacentra Šutka a Beachklubu Ládví. Nechte se hýč­kat a navštiv­te sau­nu i páru Aquacentra Šutka!

Připomeňte si tep­lo léta a užij­te si sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly v Aquacentru Šutka, a to ve čtvr­tek 13. 9. 2018 v Aquacentru Šutka. Saunové cere­mo­ni­á­ly na roz­ma­ni­tá téma­ta pro­bí­ha­jí v jed­né z našich saun od 15:00 do 20:00. Přijďte nabrat tolik potřeb­nou ener­gii a dopřát si odpo­či­nek. Profesionální sauné­ři pomo­cí víře­ní hor­ké­ho vzdu­chu, polé­vá­ní kame­nů aro­ma­tic­kou pří­rod­ní esen­cí a dal­ším pro­cedu­rám Vám před­sta­ví novou dimen­zi sau­no­vá­ní.  Pro milov­ní­ky sau­no­vá­ní budou při­pra­ve­ny růz­né typy sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů na téma­ta, jako jsou Probouzení sau­ny, Setkání v Paříži, Turecký sen a dal­ší. V 15:30 a 18:15 se všich­ni odváž­liv­ci budou moci před­vést a vyzkou­šet svou sílu v rám­ci sou­tě­že Windstorm Master -  sou­tě­že o nej­sil­něj­ší máv­nu­tí ruč­ní­kem o vol­né vstu­py do Aquacentra. V páře se může­te nechat hýč­kat beau­ty pro­cedu­rou s vyu­ži­tím sol­né­ho a medo­vé­ho pee­lin­gu.

Saunové cere­mo­ni­á­ly v Aquacentru Šutka spo­ju­jí bla­ho­dár­né účin­ky sau­no­vá­ní,  rela­xa­ci a odpo­či­nek spo­leč­ně s výji­meč­ným zážit­kem a nevšed­ní show. Zážitkovému sau­no­vá­ní bude v Aquacentru Šutka vyčle­ně­na vždy jed­na sau­na a jed­na pára. Ostatní bude funkč­ní dle běž­né­ho pro­vo­zu. Veškerý pro­gram sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů je zahr­nut do běž­né ceny vstup­né­ho.

Veškeré bliž­ší infor­ma­ce o této, ale i mno­ha jiných akcích nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02976 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71669 KB. | 28.02.2024 - 06:39:57