Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hacker na Blu-ray

Hacker na Blu-ray

Hacker010
Hacker010
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před něko­li­ka dny jsme vyda­li recen­zi fil­mu Hacker. Něco krát­ké­ho napí­še­me i o Blu-ray, kte­ré teď došlo do pro­de­jen DVD a Blu-ray.

Citace z recen­ze fil­mu:Záleží tedy více než jin­dy nejen na divá­ko­vě vku­su, ale i na jak se říká settingu. Pokud vás Hacker zastih­ne v roz­jí­ve­né či nao­pak pří­liš melan­cho­lic­ké nála­dě, dost mož­ná vám nesed­ne. I přes své tem­po je Hacker odde­cho­vou jed­no­hub­kou, kte­rá vel­mi snad­no a rych­le vymi­zí z pamě­ti. Nepřidává ani tomu těž­ko­pád­ný, nein­venč­ní soun­d­track, jehož kva­li­ty může­me napo­čí­tat maxi­mál­ně dva­krát, kdy gra­du­je ve vypja­tých momen­tech. Je to nako­nec ško­da, jeli­kož dílo se tolik sna­ží být pro všech­ny, až nena­pl­ní oče­ká­vá­ní téměř niko­ho. Pokud popla­ve­te pro­ti prou­du, může­te si ten­to­krá­te oprav­du s jis­to­tou říci, že nejste divác­ká šedo­myš­ka a vkus máte oprav­du, řek­ně­me, odliš­ný.Více v recen­zi.

Film je dlou­hý 133 minut. Zvukových vari­ant audia je vel­ký výběr. Vedle češ­ti­ny najde­te i Thajštinu, Turečtinu a samo­zřej­mě i Polštinu. Další dlou­hý seznam je titul­ků. Obraz je ve for­má­tu 2.4:1

Bonusem na nosi­či je 13. minu­to­vý doku­ment Kybernetická hroz­ba. Bonusem pro fanouš­ky kuri­o­zit je i špat­ně napsa­ný text na zad­ní stra­ně oba­lu. Viz video.

Doporučená cena 499 Kč je ade­kvát­ní cenou pro  Blu-ray bez bonu­sů. Fanoušci Thora (Chris Hemsworth) si jej urči­tě ve svých oblí­be­ných obcho­dech najdou.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

Hacker


Podívejte se na hodnocení Hacker na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68880 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72355 KB. | 13.07.2024 - 14:07:00