Kritiky.cz > Horory > Magus (2008)

Magus (2008)

rp Magus 28200829.jpg
rp Magus 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vždy se drže­li přís­né­ho kode­xu. Nyní však jeden z nich usou­dil, že nade­šel čas ovlád­nout celý svět. 

Už od pra­dáv­na žili mezi lid­mi jedin­ci, kte­ří bylo obda­ře­ni magic­ký­mi schop­nost­mi. Většina z nich se je sna­ži­la držet v taj­nos­ti, nebo je vyu­ží­va­li k léče­ní nej­růz­něj­ších nemo­cí a v boji se zlem. Mezi nimi se však našli i tací, kte­ří slou­ži­li zlu a tou­ži­li po moci. I z těch­to důvo­dů vzni­kl jis­tý kodex, kte­rý se sna­ži­li všich­ni dodr­žo­vat, jinak by je sti­hl přís­ný trest. Jenomže nyní se Magus dostal ze své­ho věze­ní a spo­leč­ně se svou věr­nou Sen hod­lá ovlád­nout celý svět a zba­vit se všech svých pro­tiv­ní­ků. Jediný kdo se mu může posta­vit, je pře­stár­lý léči­tel Felix, kte­rý však nej­pr­ve zno­vu musí nabít své zesláb­lé schop­nos­ti. Dopomoci by mu moh­la jeho neteř Claudia, ale poda­ří se jim to dřív, než je Magus najde?


Český název: Mágové
Režie: John Lechago
Rok výro­by: 2008
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Bill Steele…(Felix)
Ron Fitzgerald…(Magus)
Lizzy Strain…(Claudia)
Eva Derrek…(Sen)
Julie Strain…(Madame Zelda)
...a dal­ší


Byly doby, kdy DVD edi­ce pat­ři­la k mým hlav­ním záso­bi­te­lům fil­mů, kte­ré jsem postup­ně recen­zo­val. V začát­cích má sbír­ka neob­sa­ho­va­la moc kous­ků a tak jsem svou pozor­nost věno­val pře­de­vším bra­ko­vým horo­rům, kte­ré tato spo­leč­nost týden co týden vydá­va­la. Na roz­díl od tako­vé Řitky se vět­ši­na jejich titu­lů neda­la ohod­no­tit snad ani béč­ko­vým fil­mem. Nějakým nedo­pat­ře­ním mi DVD Mágové zůsta­lo ležet ve skří­ni a já se k němu dostal až teď. No jak vid­no žád­ná ško­da to neby­la, pro­to­že ani ten­to film roz­hod­ně nepat­ří mezi skvost horo­ro­vé­ho žán­ru.
Již samot­ný obsah fil­mu vypo­ví­dá o tom, že půjde o dal­ší céč­ko jak řemen, se spous­tou laci­ných tri­ků a ochot­nic­kých herec­kých výko­nů. Provedení vizu­ál­ních (spe­ci­ál­ních) efek­tů však není vylo­že­ně tra­gic­ké. Srandovní to ano (musí­me si hlav­ně vysta­čit s barev­ný­mi ener­ge­tic­ký­mi výbo­ji – ostat­ně jako v kaž­dém laci­ném fan­ta­sy), ale občas se tu obje­vi­li i doce­la zají­ma­vé tri­ky. Především pak finál­ní roz­klad těla nebyl vůbec k zaho­ze­ní. Samozřejmě nesmí chy­bět ani ochot­nic­ké akč­ní sou­bo­je, kdy prken­ní her­ci před­vá­dí rádo­by bojo­vé kre­a­ce. Ale tak člo­věk se u toho ale­spoň zasmě­je, když už nic jiné­ho.
Co se herec­ké­ho obsa­ze­ní týče, tak to taky neby­la žád­ná slá­va. Vyhaslá hvězda pán­ských časo­pi­sů a soft por­na Julia Strain tu byla jen do počtu a její ved­lej­ší role jas­no­vid­ky nikterak neoch­ro­mí. Za to její sest­ra Lizzy tu dosta­la mno­hem více pro­sto­ru a byla to prá­vě ona, kdo podal nej­pr­ken­něj­ší výkon ze všech (co se hlav­ních hrdi­nů týče). To Ron Fitzgerald coby Magus zkou­šel na divá­ka ale­spoň zapů­so­bit svým psy­cho­pa­tic­kým zje­vem. No neje­den divák mu jis­tě bude závi­dět způ­sob, jakým doká­zal uspo­ko­jit svou fil­mo­vou part­ner­ku Evu Derrek a při­vo­dit jí orgas­mus.

Nemyslím si však, že by ten­to film byl až tak špat­ný, abych tomu musel vle­pit čis­tou nulu. Našel jsem tu totiž něko­lik doce­la vyda­ře­ných scén (na céč­ko) a mís­ty jsem zazna­me­nal i pokus navo­dit horo­ro­vou atmo­sfé­ru. Za finál­ní roz­klad, pohled­nou Evu Derrek a hudeb­ní dopro­vod tak pře­ce jenom něja­ké ty bodí­ky dám. 


Hodnocení:
30%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)2. září 2018 Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi) Lesy. Existuje vůbec nějaká krásnější smrt, než smrt v lesích, nejlépe rukou nějakého rafinovaného sadistického maniaka? Troufám si tvrdit, že ne, a pro utvrzení v tomto přesvědčení […] Posted in TV Recenze
  • Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody25. září 2016 Pokud nemáš hlad, nech žit. Zákon přírody Květina - živí plod země. Proč lidé trhají květiny? Odpověď by byla : protože jsou krásné, a líbí se ženám. Já se však ptám... ,,ženy, se rády dívají, na pomalou smrt?" Co je na tom, tak […] Posted in Články
  • Delirio caldo (1972)29. prosince 2012 Delirio caldo (1972) Italské giallo plné nahých děvčat, násilí a vražd. Herbert Lyutak je velice zvláštní člověk. Pracuje jako kriminální psycholog a mezi svými kolegy je velice uznáván. Nikdo z nich však […] Posted in Horory
  • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování15. února 2020 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování Tato kniha je vhodná nejen pro děti samotné, ale spadá do kategorie práce rodičů s dětmi. V knize je dohromady 21 krátkých pohádek. Ty se přečtou a na další straně jsou obrázky, které tu […] Posted in Recenze knih
  • Boogeyman 2 (2007)24. prosince 2011 Boogeyman 2 (2007) Snažila se najít pomoc na psychiatrické klinice, ale všudypřítomné zlo si ji našlo i tam. Nyní musí překonat svůj strach a pokusit se zastavit krvavé řádění dřív, než sama přijde na […] Posted in Horory
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […] Posted in Speciály
  • Mashinky23. září 2017 Mashinky Podívejte se na novou českou hru, která začátkem měsíce října půjde do Early Accesu na Steam. Jsou to Mashinky od Jana […] Posted in Novinky ze světa her
  • Bad Taste (1987)25. ledna 2017 Bad Taste (1987)  Mimozemšťani přišli ovládnout Zemi a zotročit lidstvo. Nepočítali však s houževnatostí čtveřice bláznů, kteří se jim rozhodli postavit… Do malého městečka Kaihoro je […] Posted in Horory
  • Nechte minulost být...13. ledna 2014 Nechte minulost být... Učí vás, že musíte obviňovat svého otce, sestry, bratry, školu, učitele - ale nikdy ne sebe. Nikdy to není vaše chyba. Ale je to vždy vaše chyba, protože jestliže jste chtěli něco měnit, […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88036 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72227 KB. | 24.05.2024 - 11:28:19